Emner: SOS111 Familien i endring


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: