Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AHKR201 Praksis i arbeidslivet Vår 2022
AHKR210 Antikkens Roma
AHKR215 Antikkens Roma
AHKR391 Forskningsfordypning etter mastergrad
AHS202-F Erfaring, kunnskap og profesjon Høst 2022
AHS203-F Virksomhet, profesjon, samfunn Høst 2022
ARK100 Innføring i arkeologi
ARK110 Menneske, utvikling og samfunn: fra de første menneskene til slutten av bronsealderen ca. 500 f.Kr.
ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1)
ARK121 Fordypning i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (1)
ARK210 Teori og metode i arkeologi
ARK214 Fordypning i arkeologisk teori og metode (3)
ARK215 Fordypning i arkeologisk teori og metode (1)
ARK216 Utgravingsmetoder
ARK250 Bacheloroppgave i arkeologi
ARK303 Prosjektskisse
ARK304 Spesialemne knyttet til mastergrad i arkeologi
ARK307 Arkeologisk praksis
ARK308 Kulturminne og forvaltning
ARK350 Arkeologi mastergradsoppgave
DIDAREL1 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 1 (for videregående skole)
HIS100 Innføring i historie
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750 Vår 2022
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS301 Historisk forskningslitteratur
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter Høst 2022
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur
KUVI305 Forskning i praksis
RELDI112 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 2 (for grunnskolen) lektorutdanning
RELMIN649 Discrimination Against Religious Minorities Worldwide
RELV100 Religion, kultur og samfunn
RELV101 Hva er religionsvitenskap?
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV103 Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religioner
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV210 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV239 Islamsk religiøs tro og praksis
RELV240 Kristne under islamsk styre
RELV310 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV339 Islamsk religiøs tro og praksis
RELV340 Kristne under islamsk styre
RELV350 Religionsvitenskap mastergradsoppgave
RELV350 Religionsvitenskap mastergradsoppgave
RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
SAS13 Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies
SAS13 Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring