Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Institutt for fremmedspråk Høst 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG118 Utvalgt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk
ENG119 Utvalgt emne i engelsk språkvariasjon
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG339 Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG343 Masteremne i engelsk lingvistikk III
ENGDI111 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
FRAN100 Introduksjon til franskstudiet
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN307 Språklig særemne
FRAN307L Språklig særemne
FRAN308 Litterært særemne
FRAN308L Litterært særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN621 Fransk grammatikk 2
FRAN622 Innføring i fransk litteratur
FRAN623 Fransk litterær analyse
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
FRANDI111 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 3
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 2
FRANDI301 Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 3
ITAL100 Innføring i italienskstudium
ITAL121 Italiensk språk 1
ITAL122 Italiensk litteratur
ITAL123 Muntlig italiensk med fonetikk
ITAL124 Italiensk språk 2
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa
ITAL203 Italiensk språk og lingvistikk
ITAL250 Eldre italiensk litteratur
ITAL620 Innføring i italienskstudium (nett)
ITAL621 Italiensk språk 1 (nettbasert)
ITAL624 Italiensk språk 2 (nettbasert)
JAP100 Japansk historie, samfunn og språk
JAP110 Japansk språk 1
JAP120 Japansk språk 2
JAP205 Japansk språk 3
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN201 Kinesisk språk 5
KLIMA200 Klimafortellinger
LITTIF200 Litteraturteori
RUS100 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk
RUS120 Russisk språk I
RUS121 Russisk historie og kultur
RUS130 Russisk språk II
RUS131 Russisk litteratur I Høst 2022
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS251 Russisk litteratur II
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur Høst 2022
RUS302 Tekst og skriftlig russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPANDI111 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 3
SPANDI201 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 2
SPLA100 Introduksjon til spansk og latinamerikastudium
SPLA106 Spansk kulturkunnskap
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur og kultur I
SPLA109 Latinamerikansk historie
SPLA117 Spansk språk II
SPLA118 Latinamerikansk litteratur og kultur II
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur
SPLA209 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur med bacheloroppgave
SPLA259 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgave
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA312 Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitenskap
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie
SPLA313L Metode i latinamerikansk historie
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA627 Spansk grammatikk I (nett)
SPLA628 Latinamerikansk litteratur og kultur I (nett)
SPLA629 Latinamerikansk historie (nett)
SPLA637 Spansk II
SPLA638 Latinamerikansk litteratur og kultur II (nett)
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring