Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AHKR201 Praksis i arbeidslivet Vår 2022
AHKR210 Antikkens Roma
AHKR215 Antikkens Roma
AHKR391 Forskningsfordypning etter mastergrad
AHS202-F Erfaring, kunnskap og profesjon Høst 2022
AHS203-F Virksomhet, profesjon, samfunn Høst 2022
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
ARK100 Innføring i arkeologi
ARK110 Menneske, utvikling og samfunn: fra de første menneskene til slutten av bronsealderen ca. 500 f.Kr.
ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1)
ARK121 Fordypning i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (1)
ARK210 Teori og metode i arkeologi
ARK214 Fordypning i arkeologisk teori og metode (3)
ARK215 Fordypning i arkeologisk teori og metode (1)
ARK216 Utgravingsmetoder
ARK250 Bacheloroppgave i arkeologi
ARK303 Prosjektskisse
ARK304 Spesialemne knyttet til mastergrad i arkeologi
ARK307 Arkeologisk praksis
ARK308 Kulturminne og forvaltning
ARK350 Arkeologi mastergradsoppgave
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning Vår 2022
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDAHUM1 Fagtekst og skriveveiledning
DIDANOR1 Nordisk fagdidaktikk for PPU 1 Høst 2022
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2 Vår 2022
DIDANORAN1 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 1 Høst 2022
DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2 Vår 2022
DIDAREL1 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 1 (for videregående skole)
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG118 Utvalgt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk
ENG119 Utvalgt emne i engelsk språkvariasjon
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG339 Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG343 Masteremne i engelsk lingvistikk III
ENGDI111 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
FIL106 Innføring i miljøetikk
FIL107 Innføring i politisk idéhistorie
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet
FIL128 Innføring i etikk
FIL129 Filosofiske klassikere
FIL217 Wittgensteinstudier
FIL233 Antikkens filosofi
FIL235 Sinnfilosofi
FIL236 Miljøetikk
FIL246 Kontinental filosofi
FIL317 Masteremne i Wittgensteinstudier
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi
FIL335 Masteremne i sinnsfilosofi
FIL336 Masteremne i miljøetikk
FIL343 Forskningsemne i teoretisk filosofi
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi
FIL346 Forskingsemne i kontinental filosofi
FRAN100 Introduksjon til franskstudiet
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN307 Språklig særemne
FRAN307L Språklig særemne
FRAN308 Litterært særemne
FRAN308L Litterært særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN621 Fransk grammatikk 2
FRAN622 Innføring i fransk litteratur
FRAN623 Fransk litterær analyse
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
FRANDI111 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 3
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 2
FRANDI301 Fagdidaktikk i fransk for integrert lektorutdanning 3
GRE103 Gresk: Attisk prosa Høst 2022
HIS100 Innføring i historie
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750 Vår 2022
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS301 Historisk forskningslitteratur
ITAL100 Innføring i italienskstudium
ITAL121 Italiensk språk 1
ITAL122 Italiensk litteratur
ITAL123 Muntlig italiensk med fonetikk
ITAL124 Italiensk språk 2
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa
ITAL203 Italiensk språk og lingvistikk
ITAL250 Eldre italiensk litteratur
ITAL620 Innføring i italienskstudium (nett)
ITAL621 Italiensk språk 1 (nettbasert)
ITAL624 Italiensk språk 2 (nettbasert)
JAP100 Japansk historie, samfunn og språk
JAP110 Japansk språk 1
JAP120 Japansk språk 2
JAP205 Japansk språk 3
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN201 Kinesisk språk 5
KLIMA200 Klimafortellinger
KUN105 Kunst og kultur i antikken, Bysants og tidlig middelalder Vår 2022
KUN106 Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1950 Vår 2022
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi Høst 2022
KUN253 Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgave Høst 2022
KUN254 Moderne og samtidskunst med bacheloroppgave
KUN259 Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgave Vår 2022
KUN311 Kunsthistorie: prosjektforberedelse og oppfølging Høst 2022
KUN312 Historiografi og teori Høst 2022
KUN321 Forskningsformidling: Kunsthistorie i samfunnet Vår 2022
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter Høst 2022
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur
KUVI305 Forskning i praksis
KVIK100 Kjønnsforskningens tenkemåter
KVIK100 Kjønnsforskningens tenkemåter
KVIK101 Kjønn i det moderne
KVIK102 Likestilling og mangfold
KVIK102 Likestilling og mangfold
KVIK110 Kjønnsforskningens tenkemåter, med utvidet arbeidskrav
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet
LAT102 Latin: Prosa og grammatikk I Vår 2022
LAT105 Latinsk prosa og grammatikk II
LAT107 Middelalderlatin Høst 2022
LAT203 Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi
LING116 Semantikk
LING122 Språk og kognisjon Høst 2022
LING123 Språk og data
LING125 Morfologi
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2022
LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
LING311 Metode for språklige mastergrader
LITTIF200 Litteraturteori
LOG110 Introduksjon til formallogikk
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave Vår 2022
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B Høst 2022
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOLISP300-L Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NORAN204-L Andrespråkslæring- og undervisning for integrert lektorutdanning Høst 2022
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning
NORMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse Høst 2022
NOSP102-F Nordisk: Moderne språk (Fjernord)
NOSP313 Nordisk: Språklig masteremne B Høst 2022
NOSPAN101 Moderne norsk Vår 2022
RELDI112 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 2 (for grunnskolen) lektorutdanning
RELMIN649 Discrimination Against Religious Minorities Worldwide
RELV100 Religion, kultur og samfunn
RELV101 Hva er religionsvitenskap?
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV103 Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religioner
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV210 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV239 Islamsk religiøs tro og praksis
RELV240 Kristne under islamsk styre
RELV310 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV339 Islamsk religiøs tro og praksis
RELV340 Kristne under islamsk styre
RELV350 Religionsvitenskap mastergradsoppgave
RELV350 Religionsvitenskap mastergradsoppgave
RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
RET100 Innføring i retorikk
RET202 Filosofi og retorikk
RET208 Praktisk argumentasjon
RET250 Bacheloroppgave i retorikk
RUS100 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk
RUS120 Russisk språk I
RUS121 Russisk historie og kultur
RUS130 Russisk språk II
RUS131 Russisk litteratur I Høst 2022
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS251 Russisk litteratur II
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur Høst 2022
RUS302 Tekst og skriftlig russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap
SAS13 Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies
SAS13 Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies Vår 2022
SDG311 Kunnskapsformer
SDG312 Systemtenkning og modellering for bærekraft
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPANDI111 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 3
SPANDI201 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 2
SPLA100 Introduksjon til spansk og latinamerikastudium
SPLA106 Spansk kulturkunnskap
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur og kultur I
SPLA109 Latinamerikansk historie
SPLA117 Spansk språk II
SPLA118 Latinamerikansk litteratur og kultur II
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur
SPLA209 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur med bacheloroppgave
SPLA259 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgave
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA312 Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitenskap
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie
SPLA313L Metode i latinamerikansk historie
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA627 Spansk grammatikk I (nett)
SPLA628 Latinamerikansk litteratur og kultur I (nett)
SPLA629 Latinamerikansk historie (nett)
SPLA637 Spansk II
SPLA638 Latinamerikansk litteratur og kultur II (nett)
TEAT111 Eldre teaterhistorie
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk Vår 2022
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område
VIT217 Pandemier: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?
Studieprogram Se evaluering
(5-årlig)
ÅRHF-TYS Årsstudium i tysk Fagfellevurdering - program - Høst 2022
BAHF-ARAB Bachelorprogram i arabisk
BAHF-ARK Bachelorprogram i arkeologi
BAHF-ARK Bachelorprogram i arkeologi
BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk
BAHF-FRAN Bachelorprogram i fransk
BAHF-HIS Bachelorprogram i historie Høst 2022
BAHF-ITAL Bachelorprogram i italiensk
BAHF-JAP Bachelorprogram i japansk
BAHF-KIN Bachelorprogram i kinesisk
BAHF-RELV Bachelorprogram i religionsvitenskap Høst 2022
BAHF-RELV Bachelorprogram i religionsvitenskap Fagfellevurdering - program - Vår 2022
BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk
BAHF-SPLA Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap
BAHF-TEAT Bachelorprogram i teatervitenskap
BAHF-TEAT Bachelorprogram i teatervitenskap Fagfellevurdering - program - Høst 2022
BAHF-TYS Bachelorprogram i tysk Høst 2022
BAHF-TYS Bachelorprogram i tysk
BAHF-TYS Bachelorprogram i tysk Fagfellevurdering - program - Høst 2022
MAHF-ENG Masterprogram i engelsk
MAHF-FRAN Masterprogram i fransk
MAHF-ITAL Masterprogram i italiensk
MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap
MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap Høst 2022
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LING Masterprogram i lingvistikk
MAHF-NORD Masterprogram i nordisk språk og litteratur Fagfellevurdering - program - Høst 2022
MAHF-RUSS Masterprogram i russisk
MAHF-SPLA Masterprogram i spansk og latinamerikastudier
MAHF-TEAT Masterprogram i teatervitenskap
MAHF-TYS Masterprogram i tysk Høst 2022
MAHF-TYS Masterprogram i tysk
MAHF-TYS Masterprogram i tysk Fagfellevurdering - program - Høst 2022
VID-MAUENG Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk
Annet Se dokument
20 Institutt for fremmedspråk BAR1 Egenvurdering - Vår 2022
DIDAHUM1 Fagtekst og skriveveiledning Studentevaluering - Høst 2022
DIGI100 Digital student - Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring Studentevaluering - Høst 2022
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL107 Innføring i politisk idéhistorie Studentevaluering - Høst 2022
FIL116 Innføring i moderne politisk teori Studentevaluering - Vår 2022
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden Studentevaluering - Vår 2022
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet Studentevaluering - Høst 2022
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL129 Filosofiske klassikere Studentevaluering - Høst 2022
FIL217 Wittgensteinstudier Studentevaluering - Høst 2022
FIL219 Vitenskapsfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL220 Metafysikk Studentevaluering - Høst 2022
FIL228 Moralfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL228 Moralfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL233 Antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL236 Miljøetikk Studentevaluering - Vår 2022
FIL246 Kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL249 Politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL317 Masteremne i Wittgensteinstudier Studentevaluering - Høst 2022
FIL319 Masteremne i vitenskapsfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL320 Masteremne i metafysikk Vår 2022
FIL328 Masteremne i moralfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL336 Masteremne i miljøetikk Studentevaluering - Vår 2022
FIL342 Prosjektskisse og metodebruk Studentevaluering - Høst 2022
FIL343 Forskningsemne i teoretisk filosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL346 Forskingsemne i kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL349 Forskningsemne i politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
LOG111 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2022
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk Studentevaluering - Vår 2022
LOG311 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2022
RET100 Innføring i retorikk Studentevaluering - Høst 2022
RET208 Praktisk argumentasjon Studentevaluering - Høst 2022
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring