Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Senter for vitenskapsteori Vår 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning Vår 2022
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2 Vår 2022
DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2 Vår 2022
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
FIL106 Innføring i miljøetikk
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL233 Antikkens filosofi
FIL235 Sinnfilosofi
FIL236 Miljøetikk
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi
FIL335 Masteremne i sinnsfilosofi
FIL336 Masteremne i miljøetikk
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi
KUN105 Kunst og kultur i antikken, Bysants og tidlig middelalder Vår 2022
KUN106 Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1950 Vår 2022
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi
KUN259 Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgave Vår 2022
KUN321 Forskningsformidling: Kunsthistorie i samfunnet Vår 2022
KVIK101 Kjønn i det moderne
LAT102 Latin: Prosa og grammatikk I Vår 2022
LAT105 Latinsk prosa og grammatikk II
LAT203 Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi
LING122 Språk og kognisjon Høst 2022
LING123 Språk og data
LING125 Morfologi
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2022
LING311 Metode for språklige mastergrader
LOG110 Introduksjon til formallogikk
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave Vår 2022
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOLISP300-L Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NOSP102-F Nordisk: Moderne språk (Fjernord)
NOSPAN101 Moderne norsk Vår 2022
RELV101 Hva er religionsvitenskap?
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV239 Islamsk religiøs tro og praksis
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV339 Islamsk religiøs tro og praksis
RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
RET202 Filosofi og retorikk
RET250 Bacheloroppgave i retorikk
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies Vår 2022
SDG312 Systemtenkning og modellering for bærekraft
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur med bacheloroppgave
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk Vår 2022
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling