Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Annet Se dokument
DIDAHUM1 Fagtekst og skriveveiledning Studentevaluering - Høst 2022
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL107 Innføring i politisk idéhistorie Studentevaluering - Høst 2022
FIL116 Innføring i moderne politisk teori Studentevaluering - Vår 2022
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden Studentevaluering - Vår 2022
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet Studentevaluering - Høst 2022
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL129 Filosofiske klassikere Studentevaluering - Høst 2022
FIL217 Wittgensteinstudier Studentevaluering - Høst 2022
FIL219 Vitenskapsfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL220 Metafysikk Studentevaluering - Høst 2022
FIL228 Moralfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL228 Moralfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL233 Antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL236 Miljøetikk Studentevaluering - Vår 2022
FIL246 Kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL249 Politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL317 Masteremne i Wittgensteinstudier Studentevaluering - Høst 2022
FIL319 Masteremne i vitenskapsfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL320 Masteremne i metafysikk Vår 2022
FIL328 Masteremne i moralfilosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL336 Masteremne i miljøetikk Studentevaluering - Vår 2022
FIL342 Prosjektskisse og metodebruk Studentevaluering - Høst 2022
FIL343 Forskningsemne i teoretisk filosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
FIL346 Forskingsemne i kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2022
FIL349 Forskningsemne i politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2022
LOG111 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2022
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk Studentevaluering - Vår 2022
LOG311 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2022
RET100 Innføring i retorikk Studentevaluering - Høst 2022
RET208 Praktisk argumentasjon Studentevaluering - Høst 2022
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring