Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning Vår 2022
DIDANOR1 Nordisk fagdidaktikk for PPU 1 Høst 2022
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2 Vår 2022
DIDANORAN1 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 1 Høst 2022
DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2 Vår 2022
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
GRE103 Gresk: Attisk prosa Høst 2022
KUN105 Kunst og kultur i antikken, Bysants og tidlig middelalder Vår 2022
KUN106 Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1950 Vår 2022
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi Høst 2022
KUN253 Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgave Høst 2022
KUN254 Moderne og samtidskunst med bacheloroppgave
KUN259 Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgave Vår 2022
KUN311 Kunsthistorie: prosjektforberedelse og oppfølging Høst 2022
KUN312 Historiografi og teori Høst 2022
KUN321 Forskningsformidling: Kunsthistorie i samfunnet Vår 2022
LAT102 Latin: Prosa og grammatikk I Vår 2022
LAT105 Latinsk prosa og grammatikk II
LAT107 Middelalderlatin Høst 2022
LAT203 Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi
LING116 Semantikk
LING122 Språk og kognisjon Høst 2022
LING123 Språk og data
LING125 Morfologi
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2022
LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
LING311 Metode for språklige mastergrader
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave Vår 2022
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B Høst 2022
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOLISP300-L Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NORAN204-L Andrespråkslæring- og undervisning for integrert lektorutdanning Høst 2022
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning
NORMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse Høst 2022
NOSP102-F Nordisk: Moderne språk (Fjernord)
NOSP313 Nordisk: Språklig masteremne B Høst 2022
NOSPAN101 Moderne norsk Vår 2022
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies Vår 2022
TEAT111 Eldre teaterhistorie
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk Vår 2022
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring