Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning Vår 2022
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2 Vår 2022
DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2 Vår 2022
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
GRE103 Gresk: Attisk prosa Høst 2022
KUN105 Kunst og kultur i antikken, Bysants og tidlig middelalder Vår 2022
KUN106 Kunst, arkitektur og visuell kultur 1750-1950 Vår 2022
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi
KUN259 Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgave Vår 2022
KUN321 Forskningsformidling: Kunsthistorie i samfunnet Vår 2022
LAT102 Latin: Prosa og grammatikk I Vår 2022
LAT105 Latinsk prosa og grammatikk II
LAT107 Middelalderlatin Høst 2022
LAT203 Latin: Stilskriving og romersk retorikk og filosofi
LING116 Semantikk
LING122 Språk og kognisjon Høst 2022
LING123 Språk og data
LING125 Morfologi
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2022
LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
LING311 Metode for språklige mastergrader
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2022
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave Vår 2022
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B Høst 2022
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOLISP300-L Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2022
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv Vår 2022
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning
NORMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse Høst 2022
NOSP102-F Nordisk: Moderne språk (Fjernord)
NOSP313 Nordisk: Språklig masteremne B Høst 2022
NOSPAN101 Moderne norsk Vår 2022
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies Vår 2022
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk Vår 2022
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2023 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling