Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Institutt for informatikk Høst 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
BINF100 Grunnleggende bioinformatikk
BINF200 Analyse av biologiske sekvenser og strukturer
BINF201 Innføring i omics
BINF301 Genom-skala algoritmar
BINF305 Systembiologi
DIGI111 Algoritmer og programmering
DIGI112 IKT-sikkerhet
INF100 Innføring i programmering
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF113 Innføring i operativsystem
INF115 Databaser og modellering
INF122 Funksjonell programmering
INF140 Introduksjon til datasikkerhet
INF142 Datanett
INF143A Anvendt kryptografi
INF161 Innføring i data science
INF170 Modellering og optimering
INF207 Sosial nettverksteori
INF210 Datamaskinteori
INF214 Multiprogrammering
INF219 Informatikkprosjekt I
INF220 Programvarespesifikasjon
INF223 Kategoriteori
INF227 Innføring i logikk
INF234 Algoritmer
INF235 Kompleksitetsteori
INF236 Parallell programmering
INF237 Algoritme-engineering
INF240A Grunnleggende verktøy for kodeteori og kryptografi
INF242 Informasjonsteori
INF243 Algebraisk kodeteori
INF245 Beregningsorientert tallteori og asymmetrisk kryptografi
INF247 Innføring til kryptoanalyse av symmetriske chiffer
INF250 Dataorientert visuell beregning
INF252 Visualisering
INF253 Visuell Data Science
INF264 Innføring i maskinlæring
INF265 Dyp læring
INF270 Lineær programmering
INF271 Kombinatorisk optimering
INF273 Meta-Heuristikker
INF328 Programmeringsspråkelementer
INF329 Utvalgte emner i programutviklingsteknologi
INF329A Utvalgte emner i programutviklingsteknologi
INF334 Videregående algoritmeteknikker
INF339 Utvalgte emner i algoritmer og kompleksitet
INF339 Utvalgte emner i algoritmer og kompleksitet
INF348 Videregående emner/seminar i datasikkerhet
INF358 Seminar i visualisering
INF367 Utvalgte emner i kunstig intelligens
INF367A Utvalgte emner i kunstig intelligens II
INF368 Utvalgte emner i maskinlæring
INF368A Utvalgte emner i maskinlæring
MNF130 Diskrete strukturer
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring