Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
HTEK101 Introduksjon til havmiljø
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi
HTEK201 Måleteknologi
HTEK201 Måleteknologi
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
HTEK301 Utvalgte emner innen havteknologi
NATDID210 Læring i naturfagene
PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære Høst 2022
PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk Vår 2022
PHYS109 Innføring i astrofysikk Høst 2022
PHYS111 Mekanikk 1 Vår 2022
PHYS112 Elektromagnetisme I Høst 2022
PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk Høst 2022
PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk Vår 2022
PHYS116 Signal- og systemanalyse Høst 2022
PHYS117 Prosjektoppgave i fysikk Høst 2022
PHYS118 Moderne fysikk I Vår 2022
PHYS119 Moderne fysikk II Høst 2022
PHYS201 Kvantemekanikk
PHYS203 Relativistisk kvantemekanikk og feltteori
PHYS204 Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori Vår 2022
PHYS205 Elektromagnetisme II
PHYS206 Statistisk fysikk og termodynamikk Høst 2022
PHYS208 Faststoffysikk
PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk
PHYS213 Medisinsk fysikk i stråleterapi
PHYS222 Analog integrert kretsteknologi
PHYS223 Digital integrert kretsteknologi
PHYS231 Strålingsfysikk
PHYS232 Eksperimentelle metoder i kjerne-og partikkelfysikk
PHYS251 Det nære verdensrom
PHYS252 Eksperimentelle metoder i romfysikk
PHYS261 Atomfysikk
PHYS263 Laboratoriekurs i optikk
PHYS264 Atmosfærisk og marin optikk
PHYS272 Akustiske transdusere
PHYS273 Marin akustikk
PHYS291 Databehandling i fysikk
PHYS321 Design av komplekse elektroniske system
PHYS342 Kvantefeltteori
PHYS374 Teoretisk akustikk
PHYS391 Datasystemer for eksperimentalfysikk
PHYSDID220 Tilrettelegging for læring i fysikk
PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring