Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Kjemisk institutt Høst 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
ENERGI102 Livsløpsanalyse Vår 2022
ENERGI102 Livsløpsanalyse
FARM110 Kjemi og energi Vår 2022
FARM110 Kjemi og energi
FARM130 Organisk kjemi Vår 2022
FARM131 Organisk syntese og analyse
FARM238 Farmakognosi, inklusive botanikk Høst 2022
FARM250 Analytisk kjemi
KJEM110 Kjemi og energi Vår 2022
KJEM110 Kjemi og energi
KJEM120 Grunnstoffenes kjemi
KJEM123 Eksperimentell uorganisk kjemi
KJEM130 Organisk kjemi Vår 2022
KJEM131 Organisk syntese og analyse
KJEM140 Molekylær fysikalsk kjemi Vår 2022
KJEM202 Miljøkjemi Vår 2022
KJEM210 Kjemisk termodynamikk
KJEM214 Overflate- og kolloidkjemi
KJEM220 Molekylmodellering
KJEM221 Grunnleggende kvantemekanikk Høst 2022
KJEM225 Forsøksplanlegging og analyse av flervariable data Høst 2022
KJEM231 Videregående organisk kjemi Høst 2022
KJEM232 Eksperimentell organisk syntese
KJEM235 Strukturoppklaring av organiske molekyler Høst 2022
KJEM238 Naturstoffkjemi Høst 2022
KJEM243 Metallorganisk katalyse
KJEM250 Analytisk kjemi
KJEM260 Radiokjemi og radioaktivitet
KJEM298 Bachelorprosjekt i kjemi Vår 2022
KJEM299 Bachelorprosjekt i kjemi Vår 2022
KJEM350 Kvantitativ organisk analyse
KJEM351 NMR-spektroskopi
MTEK100 Medisinsk teknologi i praksis
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi Vår 2022
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi
MTEK320 Flow kjemi og teknologi
MTEK330 Kvalitetssikring av kjemiske analyser Høst 2022
NANO244 Material- og nanokjemi
NANO300 Seminar i nanovitenskap
NATDID211 Kvalitet i naturfagsundervisningen
NATDID212-P Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis Vår 2022
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring