Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Institutt for fysikk og teknologi Vår 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
BINF100 Grunnleggende bioinformatikk
BINF301 Genom-skala algoritmar
BIO216 Toksikologi Vår 2022
BIODID220 Innføring i biologididaktikk Vår 2022
BIODID220-P Innføring i biologididaktikk Vår 2022
DIGI112 IKT-sikkerhet
ENERGI102 Livsløpsanalyse Vår 2022
ENERGI102 Livsløpsanalyse
FARM110 Kjemi og energi Vår 2022
FARM110 Kjemi og energi
FARM130 Organisk kjemi Vår 2022
FARM131 Organisk syntese og analyse
FARM250 Analytisk kjemi
HTEK101 Introduksjon til havmiljø
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi
HTEK201 Måleteknologi
HTEK201 Måleteknologi
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
HTEK301 Utvalgte emner innen havteknologi
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF115 Databaser og modellering
INF142 Datanett
INF143A Anvendt kryptografi
INF223 Kategoriteori
INF227 Innføring i logikk
INF235 Kompleksitetsteori
INF236 Parallell programmering
INF237 Algoritme-engineering
INF240A Grunnleggende verktøy for kodeteori og kryptografi
INF243 Algebraisk kodeteori
INF247 Innføring til kryptoanalyse av symmetriske chiffer
INF250 Dataorientert visuell beregning
INF252 Visualisering
INF253 Visuell Data Science
INF265 Dyp læring
INF271 Kombinatorisk optimering
INF273 Meta-Heuristikker
INF328 Programmeringsspråkelementer
INF329 Utvalgte emner i programutviklingsteknologi
INF339 Utvalgte emner i algoritmer og kompleksitet
INF367A Utvalgte emner i kunstig intelligens II
INF368 Utvalgte emner i maskinlæring
KJEM110 Kjemi og energi Vår 2022
KJEM110 Kjemi og energi
KJEM120 Grunnstoffenes kjemi
KJEM123 Eksperimentell uorganisk kjemi
KJEM130 Organisk kjemi Vår 2022
KJEM131 Organisk syntese og analyse
KJEM140 Molekylær fysikalsk kjemi Vår 2022
KJEM202 Miljøkjemi Vår 2022
KJEM210 Kjemisk termodynamikk
KJEM214 Overflate- og kolloidkjemi
KJEM220 Molekylmodellering
KJEM232 Eksperimentell organisk syntese
KJEM243 Metallorganisk katalyse
KJEM250 Analytisk kjemi
KJEM260 Radiokjemi og radioaktivitet
KJEM298 Bachelorprosjekt i kjemi Vår 2022
KJEM299 Bachelorprosjekt i kjemi Vår 2022
KJEM350 Kvantitativ organisk analyse
KJEM351 NMR-spektroskopi
MNF130 Diskrete strukturer
MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II Vår 2022
MOL232 Innovasjon i industriell bioteknologi Vår 2022
MOL310 Strukturell Molekylærbiologi Vår 2022
MOL320 Biofysikalske metoder for molekylærbiologer Vår 2022
MTEK100 Medisinsk teknologi i praksis
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi Vår 2022
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi
MTEK320 Flow kjemi og teknologi
NANO244 Material- og nanokjemi
NANO300 Seminar i nanovitenskap
NATDID211 Kvalitet i naturfagsundervisningen
NATDID212-P Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis Vår 2022
PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk Vår 2022
PHYS111 Mekanikk 1 Vår 2022
PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk Vår 2022
PHYS118 Moderne fysikk I Vår 2022
PHYS201 Kvantemekanikk
PHYS204 Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori Vår 2022
PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk
PHYS231 Strålingsfysikk
PHYS251 Det nære verdensrom
PHYS264 Atmosfærisk og marin optikk
PHYS291 Databehandling i fysikk
PHYS321 Design av komplekse elektroniske system
PHYS342 Kvantefeltteori
PHYSDID220 Tilrettelegging for læring i fysikk
PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk
Studieprogram Se evaluering
(5-årlig)
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2023 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling