Studieprogram: BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudierInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse Vår 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Vår 2021
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag Høst 2021
ALLV114 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteraturteori
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG118 Utvalgt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk
ENG119 Utvalgt emne i engelsk språkvariasjon
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG222 Engelskspråklig litteratur og kultur
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG224 Engelskspråklig litteratur og kultur
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG262 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk
ENG264 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet
FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi
FIL129 Filosofiske klassikere
FIL231 Åpent emne
FIL251 Bacheloroppgave i filosofi
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750
HIS250 Bacheloroppgave i historie
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Vår 2021
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter
KUVI105 Tingene og vi. Materialitet og mening
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Vår 2021
KVIK100 Kjønnsforskningens tenkemåter
KVIK101 Kjønn i det moderne
KVIK102 Likestilling og mangfold Høst 2021
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet Høst 2021
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2021
NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Høst 2021
NOSPAN101 Moderne norsk
SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv Vår 2021
SANT103 Materialitet: miljø, sted og økonomi Vår 2021
SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon
SANT105 Makt: uttrykk og tilsløringer Høst 2021
SANT215 Komparativ regional etnografi
SANT260 Bacheloroppgave
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: