Studieprogram: BAMD-NUHUM Bachelorprogram i human ernæringInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BIO307A Næringsmiddeltoksikologi
FARM150 Biokjemi Høst 2021
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2021
MEDSTA Medisinsk statistikk
NOM Medisinsk nomenklaturlære Høst 2021
NUTR100 Innføring i klinisk ernæring
NUTR115 Ernæringsbiokjemi
NUTR150 Matvarekunnskap
NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer
NUTR220 Ernæringens politikk og forvaltning
NUTR230 Metoder i ernæringsforskning
NUTR245 Livsstil og livsløp
NUTR246 Innføring i ernæringsbehandling
NUTR290 Bacheloroppgave
NUTRANA Menneskets anatomi Høst 2021
NUTRFYS Menneskets fysiologi Høst 2021
PSYK140 Atferd, helse og ernæring
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: