Studieprogram: BAOD-TANNP Bachelorprogram i tannpleieInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
TPBAFAR Farmakologi
TPBAFERD Ferdighetskurs
TPBAFOB Odontofobi
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1 Vår 2021
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2 Vår 2021
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3 Vår 2021
TPBAFORI/II Klinisk innføringskurs del I og II
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2021
TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti
TPBAKBK Kjemi og biokjemi Høst 2021
TPBAKJE Kjeveortopedi
TPBAKOS Kjeve- og slimhinnelidelser
TPBAMAT Odontologiske biomaterialer
TPBAMIKR Mikrobiologi og hygiene
TPBAPAT Patologi generell
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk
TPBAPED/PSY Pedagogikk og psykologi Vår 2021
TPBAPER Periodonti
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk Vår 2021
TPBAPROSJ Prosjektoppgave Vår 2021
TPBARØN Røntgenologi
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2021
TVEPS Tverrprofesjonell læring
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: