Studieprogram: MAPS-PED Masterprogram i pedagogikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
PED311 Pedagogisk filosofi Høst 2021
PED313 Kunnskap og kunnskapsprosesser
PED322 Forskningsmetode
PED323 Kunnskap og kunnskapsprosesser, IKT
PED395 Masteroppgave i pedagogikk Vår 2021
PED396 Masteroppgave i pedagogikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: