Studieprogram: MAPS-PSYK Masterprogram i psykologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitenskap
MAPSYK302 Forskningsmetoder
MAPSYK303 Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelige faktorer i kritiske situasjoner og kulturelt mangfold i samf. og arb. Høst 2021
MAPSYK304 Forskningsperspektiv innenfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, bærekraft og turistopplevelsen Vår 2021
MAPSYK319A Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology Vår 2021
MAPSYK319B Kognitiv nevrovitenskap
MAPSYK321 Leder-, team og organisasjonsutvikling
MAPSYK322 Arbeidsmiljøarbeid og konflikthåndtering Vår 2021
MAPSYK345 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi
MAPSYK360 Masteroppgave i psykologi Vår 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: