Studieprogram: BAMD-NUHUM Bachelorprogram i ernæringInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BIO307A Næringsmiddeltoksikologi
FARM150 Biokjemi
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2022
MEDSTA Medisinsk statistikk Vår 2022
NOM Medisinsk nomenklaturlære
NUTR100 Innføring i klinisk ernæring Vår 2022
NUTR115 Ernæringsbiokjemi Vår 2022
NUTR150 Matvarekunnskap Vår 2022
NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer Vår 2022
NUTR230 Metoder i ernæringsforskning
NUTR244 Ernæring og helse på individ- og samfunnsnivå
NUTR246 Innføring i ernæringsbehandling Vår 2022
NUTR290 Bacheloroppgave i human ernæring
NUTRANA Menneskets anatomi
NUTRFYS Menneskets fysiologi
PSYK140 Atferd, helse og ernæring
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: