Studieprogram: BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologiInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2022
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: