Emner: FARM280 Menneskets fysiologi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: