Studieprogram: MAOD-ODONT Integrert masterprogram i odontologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag
OD1ORBI1 Oral biologi del 1 Vår 2021
OD1ORBI2 Oral biologi del 2 Vår 2021
OD2ANA Anatomi Høst 2021
OD2BIM Biomaterialer Vår 2021
OD2FAR Farmakologi
OD2FERD1 Ferdighetskurs del 1: Kariologi Vår 2021
OD2FERD2 Ferdighetskurs del 2: Protetikk
OD2FYS Menneskets fysiologi Høst 2021
OD2KLIFØR Klinisk innføringskurs
OD2MIKR Mikrobiologi
OD2PATI Generell patologi og immunologi
OD2RØN Kjeve- og ansiktsradiologi
OD3ALM Allmennodontologi
OD3END-K3 Endodonti; propedeutikk
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk
OD3KAR-K3 Kariologi + godkjent klinikk tredje studieår
OD3KAR-K4 Kariologi + godkjent klinikk fjerde studieår
OD3KJE Kjeveortopedi Vår 2021
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidelser høst femte studieår
OD3KOS-K4 Kjeve- og slimhinnelidelser fjerde studieår
OD3KOS-V5 Kjeve- og slimhinnelidelser vår femte studieår
OD3PASM Pasientmottak
OD3PED-K4 Pedodonti fjerde studieår
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår
OD3PER-K3 Periodonti + godkjent klinikk tredje studieår
OD3PER-K4 Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår
OD3PRA Rapport praksisstudie (integrert masteroppgave)
OD3PRO-K3 Protetikk + godkjent klinikk tredje studieår
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år
OD3PROSJ Prosjektoppgave / Integrert masteroppgave
OD3RØN Kjeve- og ansiktsradiologi
OD3SAM Samfunnsodontologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: