Emner: INF100 Innføring i programmering


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
5MAMN-HTEK Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
BAMN-BINF Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk
BAMN-BIO Bachelorprogram i biologi
BAMN-DSIK Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhet
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)
BAMN-GEOF Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk
BAMN-GEOV Bachelorprogram i geovitenskap
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi
BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk
BAMN-MATEK Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi
BAMN-MOL Bachelorprogram i molekylærbiologi
BAMN-NANO Bachelorprogram i nanoteknologi
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk
BAMN-STATS Bachelorprogram i statistikk og data science
BASV-IKT Bachelorprogram i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap Fagfellevurdering - program - Høst 2021
BATF-IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi
MAMN-AKTUA Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse
MAMN-HAVSJ Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør)
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk
ÅRMN-INF Årsstudium i informatikk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: