Emner: MUF101 Musikk, kultur og samfunn


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-MUS Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-MUS Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon
BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskap Vår 2021
MAHF-INMUT Integrert masterprogram i musikkterapi

Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: