Studieprogram: BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologiInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
PSYK106 Personalpsykologi Vår 2023
PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi
PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie
PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi
PSYK113 Innføring i metode
PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi
PSYK200 Ledelsespsykologi Vår 2023
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2023
PSYK202 Metode
PSYK210 Nyere teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2023
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: