Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Griegakademiet - Institutt for musikk Vår 2020
Emner Se evaluering
(3-årlig)
BAKU 2 Bachelor kunst 2. semester
KDDI201 Kunst- og designdidaktikk 1
KDDI202 Kunst- og designdidaktikk 2
KMD-MUS-203 Fellestime komposisjon Vår 2020
KMD-MUS-203 Fellestime komposisjon
KMDPED201 Pedagogikk 1
KMDPED202 Pedagogikk 2
MAKU 2 Master kunst 2. semester
MOB105 Tradisjonskunnskap 1
MOB106 Musikkteori folkemusikk 1
MOB107 Tradisjonskunnskap 2
MOB108 Musikkteori folkemusikk 2
MOB120 Folkemusikkutøving 1
MOB121 Folkemusikkutøving 2
MOB212 Folkemusikkarrangering og samspill 1
MOB213 Folkemusikkarrangering og samspill 2
MOB214 Musisering til dans
MOB230 Folkemusikkutøving 3
MOB231 Folkemusikkutøving 4
MUDI201 Musikkdidaktikk 1
MUDI202 Musikkdidaktikk 2
MUF101 Musikk, kultur og samfunn
MUF101 Musikk, kultur og samfunn Vår 2020
MUF203 Folkemusikkutøving
MUG105 Music in World Cultures
MUG107 Musikkteori I
MUG112 Musikkteori fordypning
MUG117 Musikkhistorie klassisk
MUG140 Hovedinstrument klassisk 1
MUG141 Hovedinstrument klassisk 2
MUG142 Hovedinstrument jazz 1
MUG143 Hovedinstrument jazz 2
MUG144 Hoveddisiplin komposisjon 1
MUG145 Hoveddisiplin komposisjon 2 Vår 2020
MUG145 Hoveddisiplin komposisjon 2
MUG147 Hoveddisiplin komposisjon 2, variant B
MUG150 Utøvende støttedisiplin, bruksklaver, notebasert
MUG160 Utøvende støttedisiplin, ensembleledelse
MUTP102 Musikkterapeutisk bruksmusikk
MUTP103 Musikkterapiteori
MUTP104 Musikkering (Musicking)
MUTP105 Samspill i musikkterapigrupper
MUTP202 Samfunnsmusikkterapi
MUTP205 Innføring i musikkterapeutisk praksis
MUTP206 Musikkterapeutisk teoriutvikling
MUTP207 Kreativ stemmebruk i musikkterapi
MUTP302 Musikkterapeutisk improvisasjon
MUTP303 Musikkterapeutisk profesjonskunnskap
MUTP304 Musikkterapi i psykisk helse- og rusarbeid og eldreomsorg
MUTP305 Musikkterapi i helsesektoren I
MUTP312 Musikkterapeutisk forskningsmetode
MUTP350 Masteroppgave i musikkterapi
MUV211 Ensembleledelse korps
MUV214 Ensemblefordypning/Kammermusikk I
MUV215 Ensemblefordypning/Kammermusikk II
MUV227 Biinstrument A
MUV228 Biinstrument B
MUV229 Biinstrument påbygging
MUV236 Musikkformidling
MUV243 Musikkdramatikk
MUV244 Samtidsmusikk
MUV245 Musikkdramatikk påbygging
MUV246 Tidlig musikk, ensemble I
MUV247 Tidlig musikk, ensemble II
MUV273 Korledelse
MUV276 Arrangering/Instrumentasjon
MUV280 Popular Music Studies
MUV282 Musikkhistorie fordypning
MUV290 Hovedinstrument klassisk 3
MUV291 Hovedinstrument klassisk 4
MUV292 Hovedinstrument jazz 3
MUV293 Hovedinstrument jazz 4
MUV294 Hoveddisiplin komposisjon 3
MUV295 Hoveddisiplin komposisjon 4
MVK100 Innføring i musikkvitenskap Høst 2020
MVK101 Musikkproduksjon
MVK102 Å skrive om musikk
MVK104 Griegstudier Høst 2020
MVK105 Innføring i norsk folkemusikk
MVK110 Hovedinstrument musikkvitenskap Høst 2020
MVK250 Bacheloroppgave i musikkvitenskap

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2021 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling