Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag Vår 2022
OD2KARIO Ferdighetskurs del 1: Kariologi Vår 2022
OD2PERIO Periodonti, ferdighetskurs Vår 2022
OD2RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi Vår 2022
OD3ALM Allmennodontologi
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk Vår 2022
OD3KAR-K3 Kariologi + godkjent klinikk tredje studieår
OD3KAR-K4 Kariologi + godkjent klinikk fjerde studieår Høst 2022
OD3KLIFORB Klinikkforberedelse Høst 2022
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidelser høst femte studieår Høst 2022
OD3PED-K4 Pedodonti fjerde studieår
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår
OD3PER-K3 Periodonti + godkjent klinikk tredje studieår
OD3PER-K4 Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår
OD3PRA Rapport praksisstudie (integrert masteroppgave)
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år Vår 2022
OD3PROSJ Prosjektoppgave / Integrert masteroppgave
OD3PROT Ferdighetskurs del 2: Protetikk
OD3RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi Høst 2022
OD3SAM Samfunnsodontologi Høst 2022
TPBAFERD Ferdighetskurs Høst 2022
TPBAFOB Odontofobi Vår 2022
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3
TPBAFORI/II Klinisk innføringskurs del I og II
TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti Vår 2022
TPBAKJE Kjeveortopedi
TPBAKOS Kjeve- og slimhinnelidelser Høst 2022
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk
TPBAPER Periodonti
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk
TPBAPROSJ Prosjektoppgave
TPBARØN Røntgenologi
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet Vår 2022
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAALM Allmennodontologi Høst 2022

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2023 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling