Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag Vår 2022
OD2KARIO Ferdighetskurs del 1: Kariologi Vår 2022
OD2PERIO Periodonti, ferdighetskurs Vår 2022
OD2RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi Vår 2022
OD3ALM Allmennodontologi
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk Vår 2022
OD3KAR-K3 Kariologi + godkjent klinikk tredje studieår
OD3KAR-K4 Kariologi + godkjent klinikk fjerde studieår Høst 2022
OD3KLIFORB Klinikkforberedelse Høst 2022
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidelser høst femte studieår Høst 2022
OD3PED-K4 Pedodonti fjerde studieår
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår
OD3PER-K3 Periodonti + godkjent klinikk tredje studieår
OD3PER-K4 Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår
OD3PRA Rapport praksisstudie (integrert masteroppgave)
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år Vår 2022
OD3PROSJ Prosjektoppgave / Integrert masteroppgave
OD3PROT Ferdighetskurs del 2: Protetikk
OD3RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi Høst 2022
OD3SAM Samfunnsodontologi Høst 2022
TPBAFERD Ferdighetskurs Høst 2022
TPBAFOB Odontofobi Vår 2022
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3
TPBAFORI/II Klinisk innføringskurs del I og II
TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti Vår 2022
TPBAKJE Kjeveortopedi
TPBAKOS Kjeve- og slimhinnelidelser Høst 2022
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk
TPBAPER Periodonti
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk
TPBAPROSJ Prosjektoppgave
TPBARØN Røntgenologi
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet Vår 2022
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAALM Allmennodontologi Høst 2022
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring