Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ELMED204 Dyreassistert terapi og assistanse
ELMED212 Fjellmedisin
ELMED214 Innføring i anestesi til kirurgiske pasienter
ELMED228 Pasientsikkerhet og simulering i praksis
ELMED230 Musikk og hjernen
ELMED301 Praktisk oftalmologi
ELMED308 Fordypningskurs i palliativ medisin
ELMED318 Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling
ELMED322 Abdominal og akutt ultralyd
ELMED325 Felles praksisemne i aldersmedisin
ELMED325 Felles praksisemne i aldersmedisin Vår 2022
ELMED326 Ernæringsrelaterte genetiske sykdommer
ELMED326 Ernæringsrelaterte genetiske sykdommer Vår 2022
MED7 Sjuende semester medisinstudiet
MED8 Åttende semester medisinstudiet
NUCLI351 Klinisk ernæring
NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge
NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge Vår 2022
NUCLI353 Medisinsk ernæringsbehandling av voksne
NUCLI355 Pasientkommunikasjon
NUCLI390A Masteroppgave i klinisk ernæring- forskningsprotokoll Vår 2022
NUTR100 Innføring i klinisk ernæring Vår 2022
NUTR115 Ernæringsbiokjemi
NUTR115 Ernæringsbiokjemi Vår 2022
NUTR150 Matvarekunnskap Vår 2022
NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR203A Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer Vår 2022
NUTR204A Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer
NUTR204A Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer Vår 2022
NUTR230 Metoder i ernæringsforskning
NUTR244 Ernæring og helse på individ- og samfunnsnivå Høst 2022
NUTR246 Innføring i ernæringsbehandling Vår 2022
OD2PATIM Generell patologi og immunologi
TPBAPAT Patologi generell
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring