Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ELMED220 Aktivitet og kost er medisin
ELMED227 Søvnsykdommer
ELMED232 Seksuell helse og mangfold
ELMED311 Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjoner
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin
ELMED315 Fordypning i allergologi
ELMED328 Læring fra COVID-19 pandemien: en tverrfaglig tilnærming
ELMED329 Økonomistyring i helsesektoren
FARM103 Samfunnsfarmasi I
FARM205 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis
GENESTAT-B Genetic epidemiology and genome-wide association analyses Vår 2022
HELED620 Helseledelse
HELFYT661 Radiologi for manuellterapeuter (etter- og videreutdanning) Vår 2022
HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn
HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn Høst 2022
HELSAM302 Forskingsetikk og vitskapsteori
HELSAM303 Forskingsmetode
HELSAM303 Forskingsmetode Høst 2022
HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar og -tradisjonar
HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar og -tradisjonar
HELVIT300 Helsefaglig relevant vitenskapsteori og forskningsetikk
INTH310A Introduction to Occupational Health Vår 2022
INTH310A Introduction to Occupational Health
INTH314 Applied economic evaluation in health care
INTH314 Applied economic evaluation in health care Vår 2022
INTH315 Methods in Global Health Research
INTH321A Experimental Epidemiology
INTH321A Experimental Epidemiology Vår 2022
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online Vår 2022
INTH325A Culture and Psychopathology Vår 2022
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention Vår 2022
INTH330B Proposal development
INTH330B Proposal development Vår 2022
INTH356 Observational Epidemiology
INTH360 Global Nutrition
INTH360 Global Nutrition Vår 2022
INTH360A Global Nutrition
INTH360A Global Nutrition Vår 2022
INTH914 Applied Economic Evaluation in Health Care Vår 2022
INTH921 Experimental Epidemiology
INTH928 Global Tuberculosis Epidemiology and InterventionTheory
INTH956 Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies
MANT303A Radiologi Vår 2022
MANT306A Trygdemedisin for primærkontakter Vår 2022
MED10 Tiende semester medisinstudiet
MED11 Ellevte semester medisinstudiet
MEDEPI Epidemiologi
MEDKVFORSK2 Kvalitative forskningsmetoder - fordjuping i analysemetoder og tradisjoner Vår 2022
MEDSTA Medisinsk statistikk Vår 2022
MEDSTA2 Regresjonsmodeller i medisinsk forskning Vår 2022
RMED901 Datavitenskap med R for medisinske forskere Høst 2022
SDG303 Global health - challenges and responses
UPSH301 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1 Høst 2022
UPSH302 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2 Vår 2022
UPSH302 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring