Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Det medisinske fakultet Vår 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2022
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2022
ELMED204 Dyreassistert terapi og assistanse
ELMED212 Fjellmedisin
ELMED214 Innføring i anestesi til kirurgiske pasienter
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2022
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin
ELMED220 Aktivitet og kost er medisin
ELMED227 Søvnsykdommer
ELMED228 Pasientsikkerhet og simulering i praksis
ELMED230 Musikk og hjernen
ELMED232 Seksuell helse og mangfold
ELMED301 Praktisk oftalmologi
ELMED304 Fordypningskurs i patologi
ELMED308 Fordypningskurs i palliativ medisin
ELMED311 Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjoner
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin
ELMED315 Fordypning i allergologi
ELMED318 Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling
ELMED322 Abdominal og akutt ultralyd
ELMED323 Moderne kreftbehandling
ELMED324 Gynekologisk ultralyd i allmennpraksis
ELMED325 Felles praksisemne i aldersmedisin
ELMED326 Ernæringsrelaterte genetiske sykdommer
ELMED328 Læring fra COVID-19 pandemien: en tverrfaglig tilnærming
ELMED329 Økonomistyring i helsesektoren
HELFYT661 Radiologi for manuellterapeuter (etter- og videreutdanning) Vår 2022
INTH310A Introduction to Occupational Health Vår 2022
INTH314 Applied economic evaluation in health care
INTH314 Applied economic evaluation in health care Vår 2022
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention Vår 2022
INTH330B Proposal development
INTH914 Applied Economic Evaluation in Health Care Vår 2022
INTH928 Global Tuberculosis Epidemiology and InterventionTheory
MANT303A Radiologi Vår 2022
MEDSTA2 Regresjonsmodeller i medisinsk forskning Vår 2022
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag Vår 2022
OD2PERIO Periodonti, ferdighetskurs Vår 2022
OD2RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi Vår 2022
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år Vår 2022
TPBAFOB Odontofobi Vår 2022
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti Vår 2022
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2022
UPSH302 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2 Vår 2022
Studieprogram Se evaluering
(5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling