Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Det medisinske fakultet Vår 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi Høst 2022
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2022
BMED331 Tumorbiologi Vår 2022
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2022
BMED370 Beregningsmetoder for legemiddeldesign Vår 2022
BMED380 Seminarserie Vår 2022
BMED908 Early Stage Researcher seminar i biomedisin Høst 2022
ELMED204 Dyreassistert terapi og assistanse
ELMED212 Fjellmedisin
ELMED214 Innføring i anestesi til kirurgiske pasienter
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2022
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin
ELMED220 Aktivitet og kost er medisin
ELMED227 Søvnsykdommer
ELMED228 Pasientsikkerhet og simulering i praksis
ELMED230 Musikk og hjernen
ELMED232 Seksuell helse og mangfold
ELMED301 Praktisk oftalmologi
ELMED304 Fordypningskurs i patologi
ELMED308 Fordypningskurs i palliativ medisin
ELMED311 Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjoner
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin
ELMED315 Fordypning i allergologi
ELMED318 Moderne endokrinkirurgi: fra bilete til behandling
ELMED322 Abdominal og akutt ultralyd
ELMED323 Moderne kreftbehandling
ELMED324 Gynekologisk ultralyd i allmennpraksis
ELMED325 Felles praksisemne i aldersmedisin
ELMED325 Felles praksisemne i aldersmedisin Vår 2022
ELMED326 Ernæringsrelaterte genetiske sykdommer
ELMED326 Ernæringsrelaterte genetiske sykdommer Vår 2022
ELMED328 Læring fra COVID-19 pandemien: en tverrfaglig tilnærming
ELMED329 Økonomistyring i helsesektoren
FARM103 Samfunnsfarmasi I
FARM150 Biokjemi Høst 2022
FARM205 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2022
FARM270 Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi Høst 2022
FARM280 Menneskets fysiologi Høst 2022
FARM290 Farmakologi semester I
FARM295 Galenisk farmasi
FARM301A Farmasøytisk forskningsmetodikk Vår 2022
FARM321 Klinisk farmasi
GENESTAT-B Genetic epidemiology and genome-wide association analyses Vår 2022
HELED620 Helseledelse
HELFYT661 Radiologi for manuellterapeuter (etter- og videreutdanning) Vår 2022
HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn
HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn Høst 2022
HELSAM302 Forskingsetikk og vitskapsteori
HELSAM303 Forskingsmetode
HELSAM303 Forskingsmetode Høst 2022
HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar og -tradisjonar
HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar og -tradisjonar
HELVIT300 Helsefaglig relevant vitenskapsteori og forskningsetikk
HUIMM320 Basal immunologi Høst 2022
INTH310A Introduction to Occupational Health Vår 2022
INTH310A Introduction to Occupational Health
INTH314 Applied economic evaluation in health care
INTH314 Applied economic evaluation in health care Vår 2022
INTH315 Methods in Global Health Research
INTH321A Experimental Epidemiology
INTH321A Experimental Epidemiology Vår 2022
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online Vår 2022
INTH325A Culture and Psychopathology Vår 2022
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention Vår 2022
INTH330B Proposal development
INTH330B Proposal development Vår 2022
INTH356 Observational Epidemiology
INTH360 Global Nutrition
INTH360 Global Nutrition Vår 2022
INTH360A Global Nutrition
INTH360A Global Nutrition Vår 2022
INTH914 Applied Economic Evaluation in Health Care Vår 2022
INTH921 Experimental Epidemiology
INTH928 Global Tuberculosis Epidemiology and InterventionTheory
INTH956 Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies
MANT303A Radiologi Vår 2022
MANT306A Trygdemedisin for primærkontakter Vår 2022
MED10 Tiende semester medisinstudiet
MED11 Ellevte semester medisinstudiet
MED12 Tolvte semester medisinstudiet Høst 2022
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2022
MED3 Tredje semester medisinstudiet Høst 2022
MED4 Fjerde semester medisinstudiet Vår 2022
MED7 Sjuende semester medisinstudiet
MED8 Åttende semester medisinstudiet
MEDEPI Epidemiologi
MEDKVFORSK2 Kvalitative forskningsmetoder - fordjuping i analysemetoder og tradisjoner Vår 2022
MEDOD1 Første semester medisin- og odontologistudiet Høst 2022
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2022
MEDSTA Medisinsk statistikk Vår 2022
MEDSTA2 Regresjonsmodeller i medisinsk forskning Vår 2022
NOM Medisinsk nomenklaturlære Høst 2022
NUCLI351 Klinisk ernæring
NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge
NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge Vår 2022
NUCLI353 Medisinsk ernæringsbehandling av voksne
NUCLI355 Pasientkommunikasjon
NUCLI390A Masteroppgave i klinisk ernæring- forskningsprotokoll Vår 2022
NUTR100 Innføring i klinisk ernæring Vår 2022
NUTR115 Ernæringsbiokjemi
NUTR115 Ernæringsbiokjemi Vår 2022
NUTR150 Matvarekunnskap Vår 2022
NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR203A Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer Vår 2022
NUTR204A Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer
NUTR204A Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer Vår 2022
NUTR230 Metoder i ernæringsforskning
NUTR244 Ernæring og helse på individ- og samfunnsnivå Høst 2022
NUTR246 Innføring i ernæringsbehandling Vår 2022
NUTRANA Menneskets anatomi Høst 2022
NUTRFYS Menneskets fysiologi Høst 2022
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag Vår 2022
OD1ORBI Oral biologi del 1 Vår 2022
OD2ANA Anatomi Høst 2022
OD2FAR Farmakologi
OD2FYS Menneskets fysiologi Høst 2022
OD2KARIO Ferdighetskurs del 1: Kariologi Vår 2022
OD2MIKR Mikrobiologi
OD2ORBI Oral biologi del 2 Vår 2022
OD2PATIM Generell patologi og immunologi
OD2PERIO Periodonti, ferdighetskurs Vår 2022
OD2RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi Vår 2022
OD3ALM Allmennodontologi
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk Vår 2022
OD3FARMA Farmakologi
OD3KAR-K3 Kariologi + godkjent klinikk tredje studieår
OD3KAR-K4 Kariologi + godkjent klinikk fjerde studieår Høst 2022
OD3KLIFORB Klinikkforberedelse Høst 2022
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidelser høst femte studieår Høst 2022
OD3PED-K4 Pedodonti fjerde studieår
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår
OD3PER-K3 Periodonti + godkjent klinikk tredje studieår
OD3PER-K4 Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår
OD3PRA Rapport praksisstudie (integrert masteroppgave)
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år Vår 2022
OD3PROSJ Prosjektoppgave / Integrert masteroppgave
OD3PROT Ferdighetskurs del 2: Protetikk
OD3RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi Høst 2022
OD3SAM Samfunnsodontologi Høst 2022
RMED901 Datavitenskap med R for medisinske forskere Høst 2022
SDG303 Global health - challenges and responses
TPBAFAR Farmakologi
TPBAFERD Ferdighetskurs Høst 2022
TPBAFOB Odontofobi Vår 2022
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3
TPBAFORI/II Klinisk innføringskurs del I og II
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2022
TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti Vår 2022
TPBAKBK Kjemi og biokjemi Høst 2022
TPBAKJE Kjeveortopedi
TPBAKOS Kjeve- og slimhinnelidelser Høst 2022
TPBAMIKR Mikrobiologi og hygiene
TPBAPAT Patologi generell
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk
TPBAPER Periodonti
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk
TPBAPROSJ Prosjektoppgave
TPBARØN Røntgenologi
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet Vår 2022
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAALM Allmennodontologi
TPBAALM Allmennodontologi Høst 2022
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2022
UPSH301 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1 Høst 2022
UPSH302 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2 Vår 2022
UPSH302 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 2
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring