Emner: INFO282 Knowledge Representation and Reasoning


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-INFO Bachelorprogram i informasjonsvitenskap Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AIKI Bachelorprogram i kunstig intelligens Fagfellevurdering - program - Høst 2021
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap Fagfellevurdering - program - Høst 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: