Emner: MET102 Samfunnsvitenskapelig metode


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi Vår 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BASV-AORG Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap
BASV-EUR Bachelorprogram i europastudier
BASV-GOV Bachelorprogram i politikk og forvaltning
BASV-SAPO Bachelorprogram i sammenliknende politikk
BASV-SOS Bachelorprogram i sosiologi Vår 2022
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi Fagfellevurdering - program - Høst 2022
ÅRSV-AORG Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskap
ÅRSV-SAPO Årsstudium i sammenliknende politikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: