Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AHKR391 Forskningsfordypning etter mastergrad
ARK122 Fordypning i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (2) Høst 2019
KUVI100 Innføring i kulturvitenskap Høst 2019
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter Vår 2019
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter Høst 2019
KUVI105 Tingene og vi. Materialitet og mening Høst 2019
KUVI301 Fra teori til metode Høst 2019
KUVI305 Forskning i praksis Vår 2019
MUSE620 Å forske i og på museum Høst 2019
RELV100 Religion, kultur og samfunn Høst 2019
RELV100 Religion, kultur og samfunn
RELV101 Hva er religionsvitenskap? Vår 2019
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam Høst 2019
RELV103 Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religioner
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion Vår 2019
RELV202 Spesialiseringsemne Vår 2019
RELV208 Samisk religion
RELV210 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave Vår 2019
RELV210 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV213 Religion og vitenskap
RELV221 Nyreligiøsitet Vår 2019
RELV222 Religioner i antikken Høst 2019
RELV222 Religioner i antikken
RELV223 Buddhisme og jainisme
RELV224 Hinduisme Vår 2019
RELV228 Religion and Politics
RELV233 Religion og kunst
RELV237 Religion and the City Høst 2019
RELV237 Religion and the City
RELV301 Religionsvitenskapelig teori
RELV302 Spesialiseringsemne Vår 2019
RELV308 Samisk religion
RELV310 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave Vår 2019
RELV310 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV313 Religion og vitenskap
RELV321 Nyreligiøsitet Vår 2019
RELV322 Religioner i antikken Høst 2019
RELV322 Religioner i antikken
RELV323 Buddhisme og jainisme
RELV324 Hinduisme Vår 2019
RELV328 Religion and Politics
RELV333 Religion og kunst
RELV337 Religion and the City Høst 2019
RELV337 Religion and the City

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling