Logg inn (ansatte)
English



UiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AHKR391 Forskningsfordypning etter mastergrad
ANT202 Antikkens litteratur
ARA100 Innføringskurs i arabisk språk og kultur
ARA113 Grunnkurs i moderne standardarabisk III
ARA115 Innføring i arabisk språkvitenskap og dialektologi
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
ARK122 Fordypning i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (2) Høst 2019
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2 Vår 2019
DIDAFIL2 Filosofididaktikk 2 Vår 2019
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 Høst 2019
DIKULT101 Formidling i digitale medium Høst 2019
DIKULT203 Elektronisk litteratur Høst 2019
DIKULT303 Digital medieestetikk Høst 2019
ENG100 Introduksjon til engelskstudiet
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG114 Engelsk grammatikk I Vår 2019
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi Vår 2019
ENG118 Utvalgt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk
ENG119 Utvalgt emne i engelsk språkvariasjon
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur Vår 2019
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2019
ENG222 Engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2019
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2019
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2019
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2019
ENG262 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2019
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk Vår 2019
ENG331 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I
ENG332 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II
ENG333 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III
ENG336 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VI Vår 2019
ENG339 Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG339L Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur Vår 2019
ENG341 Masteremne i engelsk lingvistikk II
ENG343 Masteremne i engelsk lingvistikk III
ENG345 Masteremne i engelsk lingvistikk IV Vår 2019
ENG349 Masteremne i engelsk lingvistikk VI Vår 2019
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen
ENGDI111 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning Vår 2019
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Vår 2019
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi Vår 2019
FIL107 Innføring i politisk idéhistorie Høst 2019
FIL116 Innføring i moderne politisk teori Vår 2019
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden Vår 2019
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet Høst 2019
FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi Høst 2019
FIL217 Wittgensteinstudier Høst 2019
FIL218 Estetikk Vår 2019
FIL233 Antikkens filosofi Vår 2019
FIL235 Sinnfilosofi Vår 2019
FIL245 Språkfilosofi Høst 2019
FIL246 Kontinental filosofi Høst 2019
FIL247 Epistemologi Vår 2019
FIL249 Politisk filosofi Vår 2019
FIL317 Masteremne i Wittgensteinstudier Høst 2019
FIL318 Masteremne i estetikk Vår 2019
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi Vår 2019
FIL335 Masteremne i sinnsfilosofi Vår 2019
FIL345 Forskningsemne i språkfilosofi Høst 2019
FIL346 Forskingsemne i kontinental filosofi Høst 2019
FIL347 Forskningsemne i epistemologi Vår 2019
FIL349 Forskningsemne i politisk filosofi Vår 2019
FRAN100 Introduksjon til franskstudiet
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRAN307 Språklig særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
FRANDI111 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 3
GRE103 Gresk: Attisk prosa
GRE104 Gresk: Epikk og lyrikk
GRE254 Gresk: Fordypningsstudium med bacheloroppgave
HIDID111 Historiedidaktikk for videregående skole
HIS100 Innføring i historie
HIS113 Fordypning i eldre historie
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS116 Fordypning i nyere historie
HIS302 Historiografi
ITAL122 Italiensk litteratur
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa Vår 2019
ITAL250 Eldre italiensk litteratur Vår 2019
ITAL302 Italiensk tekststudium og litteraturteori
JAP100 Japansk historie, samfunn og språk Høst 2019
JAP100 Japansk historie, samfunn og språk
JAP110 Japansk språk 1 Vår 2019
JAP110 Japansk språk 1
JAP120 Japansk språk 2 Høst 2019
JAP120 Japansk språk 2
JAP205 Japansk språk 3 Vår 2019
JAP205 Japansk språk 3
JAP252 Bacheloroppgave i japansk Vår 2019
JAP252 Bacheloroppgave i japansk
KIN100 Kultur, historie og samfunn i Kina Høst 2019
KIN100 Kultur, historie og samfunn i Kina
KIN103 Kinesisk språk 3 Høst 2019
KIN103 Kinesisk språk 3
KIN104 Kinesisk språk 4 Høst 2019
KIN104 Kinesisk språk 4
KUN146 Samtidas kunst, arkitektur og visuelle kultur
KUN201 Kunstteori, estetikk og historiografi
KUN259 Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgave
KUVI100 Innføring i kulturvitenskap Høst 2019
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter Vår 2019
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til falske nyheter Høst 2019
KUVI105 Tingene og vi. Materialitet og mening Høst 2019
KUVI301 Fra teori til metode Høst 2019
KUVI305 Forskning i praksis Vår 2019
KVIK102 Likestilling og mangfold
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet Høst 2019
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet
KVIK223 Litteratur, kultur, kjønn Vår 2019
LAT100 Innføring i latin
LAT107 Middelalderlatin
LAT301 Latin tekstpensum I
LAT303 Latin valgemne (masternivå)
LAT307 Latin: Særpensum (masternivå)
LAT308 Latin: Teori og metode med prosjektforberedelse
LING111 Syntaks Høst 2019
LING116 Semantikk Vår 2019
LING122 Språk og kognisjon Vår 2019
LING310 Datalingvistiske modeller og bruksområder Høst 2019
LITTIF200 Litteraturteori
LOG110 Introduksjon til formallogikk Vår 2019
LOG111 Deduksjon og metalogikk Vår 2019
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk Vår 2019
MUSE620 Å forske i og på museum Høst 2019
NOFI101 Norrønt språk Vår 2019
NOFI106 Norrøn mytologi Vår 2019
NOFI109 Norrøn diktning
NOFI110 Norrøn skriftkultur Høst 2019
NOFI112 Norrøn litteratur i oversettelse Vår 2019
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave Høst 2019
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I Høst 2019
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2019
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Høst 2019
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave Vår 2019
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C Høst 2019
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne Høst 2019
NORAN204-L Andrespråkslæring- og undervisning for integrert lektorutdanning Høst 2019
NORAN204-L Andrespråkslæring- og undervisning for integrert lektorutdanning
NORAN602 Norsk språk som andrespråk (fjernstudium) Høst 2019
NORAN602 Norsk språk som andrespråk (fjernstudium)
NORAN603 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på barn og unge Vår 2019
NORAN604 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på vaksne Vår 2019
NORD100 Innføring i nordistikk
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning Høst 2019
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning Høst 2019
RELV100 Religion, kultur og samfunn Høst 2019
RELV100 Religion, kultur og samfunn
RELV101 Hva er religionsvitenskap? Vår 2019
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam Høst 2019
RELV103 Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religioner
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion Vår 2019
RELV202 Spesialiseringsemne Vår 2019
RELV208 Samisk religion
RELV210 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave Vår 2019
RELV210 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV213 Religion og vitenskap
RELV221 Nyreligiøsitet Vår 2019
RELV222 Religioner i antikken Høst 2019
RELV222 Religioner i antikken
RELV223 Buddhisme og jainisme
RELV224 Hinduisme Vår 2019
RELV228 Religion and Politics
RELV233 Religion og kunst
RELV237 Religion and the City Høst 2019
RELV237 Religion and the City
RELV301 Religionsvitenskapelig teori
RELV302 Spesialiseringsemne Vår 2019
RELV308 Samisk religion
RELV310 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave Vår 2019
RELV310 Utvalgte tema i religionsvitenskap. Veiledede studier med semesteroppgave
RELV313 Religion og vitenskap
RELV321 Nyreligiøsitet Vår 2019
RELV322 Religioner i antikken Høst 2019
RELV322 Religioner i antikken
RELV323 Buddhisme og jainisme
RELV324 Hinduisme Vår 2019
RELV328 Religion and Politics
RELV333 Religion og kunst
RELV337 Religion and the City Høst 2019
RELV337 Religion and the City
RUS100 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk
RUS120 Russisk språk I Vår 2019
RUS121 Russisk historie og kultur Vår 2019
RUS130 Russisk språk II
RUS131 Russisk litteratur I
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap Vår 2019
RUS251 Russisk litteratur II Vår 2019
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur
RUS302 Tekst og skriftlig russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2019
RUSPZ132 Russisk språk og kultur i Russland
SAP100 Språkstudenter i arbeidspraksis
SAS2A Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies
SAS2A Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies Høst 2019
SEK100 Sammenlignende europeiske kulturstudier
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPANDI111 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 3
SPLA100 Introduksjon til spansk og latinamerikastudium
SPLA117 Spansk grammatikk II
SPLA118 Latinamerikansk litteratur II
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA312 Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitenskap
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie
TEAT111 Eldre teaterhistorie Høst 2019
TEAT111 Eldre teaterhistorie
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis Høst 2019
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk Vår 2019
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitenskapsteori
TEAT302 Teatervitenskap: Prosjektbeskrivelse Høst 2019
TEAT350 Masteroppgave i teatervitenskap
VIT212 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre?
Studieprogram Se evaluering
(5-årlig)
ÅRHF-KUN Årsstudium i kunsthistorie
ÅRHF-NOR Årsstudium i nordisk
ÅRHF-NORAN Årsstudium i norsk som andrespråk
BAHF-ALLV Bachelorprogram i litteraturvitenskap
BAHF-ARAB Bachelorprogram i arabisk
BAHF-DIKUL Bachelorprogram i digital kultur Ekstern fagfellerapport - Høst 2019
BAHF-DIKUL Bachelorprogram i digital kultur
BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk
BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk Fagfellevurdering - program - Høst 2019
BAHF-FRAN Bachelorprogram i fransk
BAHF-HIS Bachelorprogram i historie
BAHF-ITAL Bachelorprogram i italiensk
BAHF-JAP Bachelorprogram i japansk
BAHF-JAP Bachelorprogram i japansk Fagfellevurdering - program - Høst 2019
BAHF-KIN Bachelorprogram i kinesisk Programsensorrapport BAHF-KIN 2019 - Høst 2019
BAHF-KIN Bachelorprogram i kinesisk
BAHF-KLA Bachelorprogram i klassisk filologi
BAHF-KUN Bachelorprogram i kunsthistorie
BAHF-NOFI Bachelorprogram i norrøn filologi Fagfellevurdering - høst 2019 - Høst 2019
BAHF-NOFI Bachelorprogram i norrøn filologi
BAHF-NOLIS Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur
BAHF-NORAN Bachelorprogram i norsk som andrespråk
BAHF-RELV Bachelorprogram i religionsvitenskap
BAHF-RUSS Bachelorprogram i russisk
BAHF-SPLA Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap
BAHF-TEAT Bachelorprogram i teatervitenskap
BAHF-TYS Bachelorprogram i tysk
MAHF-DIKUL Masterprogram i digital kultur
MAHF-ENG Masterprogram i engelsk
MAHF-ENG Masterprogram i engelsk Fagfellevurdering - program - Høst 2019
MAHF-FRAN Masterprogram i fransk
MAHF-GRE Masterprogram i gresk
MAHF-HIS Masterprogram i historie
MAHF-ITAL Masterprogram i italiensk
MAHF-ITAL Masterprogram i italiensk Fagfellevurdering - program - Høst 2019
MAHF-KUN Masterprogram i kunsthistorie
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
MAHF-LAT Masterprogram i latin
MAHF-LITT Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap
MAHF-NOFI Masterprogram i norrøn filologi Fagfellevurdering - høst 2019 - Høst 2019
MAHF-NOFI Masterprogram i norrøn filologi
MAHF-NORD Masterprogram i nordisk språk og litteratur
MAHF-RELV Masterprogram i religionsvitenskap
MAHF-RUSS Masterprogram i russisk
MAHF-SPLA Masterprogram i spansk og latinamerikastudier
MAHF-TEAT Masterprogram i teatervitenskap
MAHF-TYS Masterprogram i tysk
SLAN600 Spansk innføringskurs
VID-MAUENG Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk
VID-MAUNOR Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling