Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Institutt for fremmedspråk Høst 2019
20 Institutt for fremmedspråk
Emner Se evaluering
(3-årlig)
ARA100 Innføringskurs i arabisk språk og kultur
ARA113 Grunnkurs i moderne standardarabisk III
ARA115 Innføring i arabisk språkvitenskap og dialektologi
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2 Vår 2019
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 Høst 2019
ENG100 Introduksjon til engelskstudiet
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG114 Engelsk grammatikk I Vår 2019
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi Vår 2019
ENG118 Utvalgt emne i engelsk språkstruktur og/eller bruk
ENG119 Utvalgt emne i engelsk språkvariasjon
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur Vår 2019
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2019
ENG222 Engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2019
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2019
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2019
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2019
ENG262 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2019
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk Vår 2019
ENG331 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I
ENG332 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II
ENG333 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III
ENG336 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VI Vår 2019
ENG339 Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG339L Masteremne i engelsk lingvistikk I
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur Vår 2019
ENG341 Masteremne i engelsk lingvistikk II
ENG343 Masteremne i engelsk lingvistikk III
ENG345 Masteremne i engelsk lingvistikk IV Vår 2019
ENG349 Masteremne i engelsk lingvistikk VI Vår 2019
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen
ENGDI111 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning Vår 2019
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Vår 2019
FRAN100 Introduksjon til franskstudiet
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRAN307 Språklig særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
FRANDI111 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 3
ITAL122 Italiensk litteratur
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa Vår 2019
ITAL250 Eldre italiensk litteratur Vår 2019
ITAL302 Italiensk tekststudium og litteraturteori
JAP100 Japansk historie, samfunn og språk Høst 2019
JAP100 Japansk historie, samfunn og språk
JAP110 Japansk språk 1 Vår 2019
JAP110 Japansk språk 1
JAP120 Japansk språk 2 Høst 2019
JAP120 Japansk språk 2
JAP205 Japansk språk 3 Vår 2019
JAP205 Japansk språk 3
JAP252 Bacheloroppgave i japansk Vår 2019
JAP252 Bacheloroppgave i japansk
KIN100 Kultur, historie og samfunn i Kina Høst 2019
KIN100 Kultur, historie og samfunn i Kina
KIN103 Kinesisk språk 3 Høst 2019
KIN103 Kinesisk språk 3
KIN104 Kinesisk språk 4 Høst 2019
KIN104 Kinesisk språk 4
KVIK223 Litteratur, kultur, kjønn Vår 2019
LITTIF200 Litteraturteori
RUS100 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk
RUS120 Russisk språk I Vår 2019
RUS121 Russisk historie og kultur Vår 2019
RUS130 Russisk språk II
RUS131 Russisk litteratur I
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap Vår 2019
RUS251 Russisk litteratur II Vår 2019
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur
RUS302 Tekst og skriftlig russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2019
RUSPZ132 Russisk språk og kultur i Russland
SAP100 Språkstudenter i arbeidspraksis
SEK100 Sammenlignende europeiske kulturstudier
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPANDI111 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 3
SPLA100 Introduksjon til spansk og latinamerikastudium
SPLA117 Spansk grammatikk II
SPLA118 Latinamerikansk litteratur II
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA312 Teori og metode i latinamerikansk litteraturvitenskap
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling