Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ANT202 Antikkens litteratur
DIKULT101 Formidling i digitale medium Høst 2019
DIKULT203 Elektronisk litteratur Høst 2019
DIKULT303 Digital medieestetikk Høst 2019
GRE103 Gresk: Attisk prosa
GRE104 Gresk: Epikk og lyrikk
GRE254 Gresk: Fordypningsstudium med bacheloroppgave
KUN146 Samtidas kunst, arkitektur og visuelle kultur
KUN201 Kunstteori, estetikk og historiografi
KUN259 Kunsthistorisk særemne med bacheloroppgave
LAT100 Innføring i latin
LAT107 Middelalderlatin
LAT301 Latin tekstpensum I
LAT303 Latin valgemne (masternivå)
LAT307 Latin: Særpensum (masternivå)
LAT308 Latin: Teori og metode med prosjektforberedelse
LING111 Syntaks Høst 2019
LING116 Semantikk Vår 2019
LING122 Språk og kognisjon Vår 2019
LING310 Datalingvistiske modeller og bruksområder Høst 2019
NOFI101 Norrønt språk Vår 2019
NOFI106 Norrøn mytologi Vår 2019
NOFI109 Norrøn diktning
NOFI110 Norrøn skriftkultur Høst 2019
NOFI112 Norrøn litteratur i oversettelse Vår 2019
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave Høst 2019
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I Høst 2019
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2019
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Høst 2019
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave Vår 2019
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C Høst 2019
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne Høst 2019
NORAN602 Norsk språk som andrespråk (fjernstudium) Høst 2019
NORAN602 Norsk språk som andrespråk (fjernstudium)
NORAN603 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på barn og unge Vår 2019
NORAN604 Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på vaksne Vår 2019
NORD100 Innføring i nordistikk
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning Høst 2019
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning Høst 2019
SAS2A Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies
SAS2A Scandinavian Literature - 19th Century - Scandinavian Area Studies Høst 2019
TEAT111 Eldre teaterhistorie Høst 2019
TEAT111 Eldre teaterhistorie
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis Høst 2019
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk Vår 2019
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitenskapsteori
TEAT302 Teatervitenskap: Prosjektbeskrivelse Høst 2019
TEAT350 Masteroppgave i teatervitenskap

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling