Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ARA111 Grunnkurs i moderne standardarabisk I
ARA112 Grunnkurs i moderne standardarabisk II
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2
DIDAFRAN2 Fransk didaktikk 2
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
DIDATYS1 Tyskdidaktikk 1
DIDATYS2 Tyskdidaktikk 2
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk
ENG337 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VII
ENG337 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VII Vår 2021
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur Vår 2021
ENG345 Masteremne i engelsk lingvistikk IV Vår 2021
ENG349 Masteremne i engelsk lingvistikk VI Vår 2021
ENG350 Engelsk mastergradsoppgave Vår 2021
ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning Vår 2021
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
ENGMAU643 Engelsk fagdidaktikk (i Erfaringbasert master i undervisning med fordypning i engelsk)
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN204 Fordypning i fransk litteratur
FRAN205 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk
FRAN254 Fordypning i fransk litteratur med bacheloroppgave
FRAN255 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve
FRAN255L Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave for lektorutdanningen
FRAN620 Fransk grammatikk 1
FRAN621 Fransk grammatikk 2
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 2
ITAL121 Italiensk språk 1
ITAL122 Italiensk litteratur Høst 2021
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa Vår 2021
ITAL302 Italiensk tekststudium og litteraturteori Høst 2021
JAP110 Japansk språk 1
JAP110 Japansk språk 1
JAP205 Japansk språk 3
JAP205 Japansk språk 3
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN201 Kinesisk språk 5
KIN201 Kinesisk språk 5
KLIMA200 Klimafortellinger
LITTIF200 Litteraturteori
RUS120 Russisk språk I
RUS121 Russisk historie og kultur
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap Vår 2021
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS251 Russisk litteratur II Vår 2021
RUS251 Russisk litteratur II
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2021
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap
RUS306 Særemne Vår 2021
RUS306 Særemne
RUS307 Særemne
RUS350 Masteroppgave i russisk Vår 2021
RUS350 Masteroppgave i russisk
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA109 Latinamerikansk historie Vår 2021
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA207 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur
SPLA209 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgave
SPLA259 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgave
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA315 Spesialisering i latinamerikastudier
SPLA627 Spansk grammatikk I (nett)
SPLA629 Latinamerikansk historie (nett)
SPLA639 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (nett)
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS201 Fordypning i tysk språk
TYS206 Fordypning i tyskspråkleg litteratur
TYS251 Fordypning i tysk språk med semesteroppgave
TYS251L Fordypning i tysk språk med semesteroppgave for lektorstudenter
TYS256 Fordypning i tyskspråklig litteratur med semesteroppgave
TYS308 Litteratur, interpretasjon og oversettelse
TYS308L Litteratur, interpretasjon og oversettelse for lektorstudenter
TYS311 Moderne tysk språk og litteratur
TYS311L Moderne tysk språk og litteratur for lektorstudenter
TYS625 Grunnemne i tysk språk I, nettbasert
TYS627 Tysk språk og tekstkunnskap, nettbasert
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 1
TYSDI301 Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling