Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1) Høst 2021
ARK213 Fordypning i arkeologisk teori og metode (2) Vår 2021
DIDAHIS1 Historiedidaktikk 1
HIDID111 Historiedidaktikk for videregående skole
HIDID112 Historiedidaktikk for grunnskolen
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS113 Fordypning i eldre historie
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS203 Teorier, metoder og historiske kilder
HIS203 Teorier, metoder og historiske kilder
HIS301 Historisk forskningslitteratur
HIS302 Historiografi
HIS302L Historiografi for lektorstudenter
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Høst 2021
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Vår 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Høst 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Vår 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur
KUVI108 Museologi Vår 2021
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Høst 2021
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Vår 2021
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Høst 2021
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Vår 2021
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV224 Hinduisme
RELV224 Hinduisme Vår 2021
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV324 Hinduisme
RELV324 Hinduisme Vår 2021
RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling