Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Høst 2021
Annet Se dokument
DIDAHUM2 Fagsamtale og muntlig formidling Studentevaluering - Vår 2021
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL116 Innføring i moderne politisk teori Studentevaluering - Vår 2021
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden Studentevaluering - Vår 2021
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet Studentevaluering - Høst 2021
FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL129 Filosofiske klassikere Studentevaluering - Høst 2021
FIL218 Estetikk Studentevaluering - Vår 2021
FIL233 Antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL235 Sinnfilosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL246 Kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL247 Epistemologi Studentevaluering - Vår 2021
FIL249 Politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL251 Bacheloroppgave i filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL252 Bacheloroppgave i filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL318 Masteremne i estetikk Studentevaluering - Vår 2021
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL335 Masteremne i sinnsfilosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL346 Forskingsemne i kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL347 Forskningsemne i epistemologi Studentevaluering - Vår 2021
FIL349 Forskningsemne i politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2021
LOG110 Introduksjon til formallogikk Studentevaluering - Vår 2021
LOG111 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2021
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk Studentevaluering - Vår 2021
LOG311 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2021

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling