Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse Vår 2021
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Høst 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Vår 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag Høst 2021
ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne I Vår 2021
ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne I
ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II Vår 2021
ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II
ALLV250 Litteraturvitenskapelig bacheloroppgave Vår 2021
ALLV250 Litteraturvitenskapelig bacheloroppgave
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs Vår 2021
ALLV302 Litteraturvitenskapelig tolknings- og metodelære Vår 2021
ALLV302 Litteraturvitenskapelig tolknings- og metodelære
ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I Vår 2021
ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I
ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II Vår 2021
ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II
DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter Vår 2021
DIKULT103 Digitale sjangere: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT250 Fordypning i digital kultur med bacheloroppgave
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
KUN145 Kunst, arkitektur og visuell kultur 1900-1970
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi
KUN253 Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgave
KUN311 Kunsthistorie: prosjektforberedelse og oppfølging
KUN312 Historiografi og teori
LING111 Syntaks
LING111 Syntaks Høst 2021
LING116 Semantikk Høst 2021
LING121 Fonologi Vår 2021
LING122 Språk og kognisjon
LING123 Språk og data Vår 2021
LING125 Morfologi
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave Vår 2021
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2021
LING310 Datalingvistiske modeller og bruksområder Høst 2021
NODI101 Nordisk fagdidaktikk
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOFI101 Norrønt språk
NOFI210 Norrøn filologi særemne
NOFI210 Norrøn filologi særemne Vår 2021
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave Vår 2021
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I Vår 2021
NOFI302 Norrøn filologi spesialisert emne II
NOFI302 Norrøn filologi spesialisert emne II Vår 2021
NOFI303 Norrøn filologi spesialisert emne III
NOFI303 Norrøn filologi spesialisert emne III Vår 2021
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103-F Nordisk: Den eldre litteraturen (Fjernord) Høst 2021
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Høst 2021
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Høst 2021
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C Høst 2021
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B Høst 2021
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 Vår 2021
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NOR-UNN Nynorsk for utenlandske studenter Høst 2021
NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheter Høst 2021
NORAN604 Andrespråkslæring og -undervisning
NORAN609 Testing og vurdering av språkferdigheter Høst 2021
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning Vår 2021
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning Høst 2021
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning Høst 2021
NORMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse Høst 2021
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse
NORSK624 Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2021
NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Høst 2021
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A Vår 2021
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave Vår 2021
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave Vår 2021
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A Vår 2021
NOSP315 Nordisk: Språklig masteremne C Vår 2021
NOSPAN101 Moderne norsk
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies
TEAT111 Eldre teaterhistorie Høst 2021
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori Vår 2021
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave Vår 2021
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave Vår 2021
TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitenskapsteori Høst 2021
TEAT302 Teatervitenskap: Prosjektbeskrivelse
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område
TEAT310 Yrkesrelatert praksis

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling