Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse Vår 2021
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Høst 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Vår 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken
ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne I Vår 2021
ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne I
ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II Vår 2021
ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II
ALLV250 Litteraturvitenskapelig bacheloroppgave Vår 2021
ALLV250 Litteraturvitenskapelig bacheloroppgave
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs Vår 2021
ALLV302 Litteraturvitenskapelig tolknings- og metodelære Vår 2021
ALLV302 Litteraturvitenskapelig tolknings- og metodelære
ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I Vår 2021
ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I
ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II Vår 2021
ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II
ARA111 Grunnkurs i moderne standardarabisk I
ARA112 Grunnkurs i moderne standardarabisk II
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1) Høst 2021
ARK213 Fordypning i arkeologisk teori og metode (2) Vår 2021
DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter Vår 2021
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2
DIDAFRAN2 Fransk didaktikk 2
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
DIDATYS1 Tyskdidaktikk 1
DIDATYS2 Tyskdidaktikk 2
DIKULT103 Digitale sjangere: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT250 Fordypning i digital kultur med bacheloroppgave
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk
ENG337 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VII
ENG337 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VII Vår 2021
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur Vår 2021
ENG345 Masteremne i engelsk lingvistikk IV Vår 2021
ENG349 Masteremne i engelsk lingvistikk VI Vår 2021
ENG350 Engelsk mastergradsoppgave Vår 2021
ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning Vår 2021
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL218 Estetikk
FIL231 Åpent emne
FIL232 Åpent emne med redusert oppgavestørrelse
FIL233 Antikkens filosofi
FIL247 Epistemologi
FIL310 Åpent forskningsemne i filosofi 1
FIL318 Masteremne i estetikk
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi
FIL347 Forskningsemne i epistemologi
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN204 Fordypning i fransk litteratur
FRAN205 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk
FRAN254 Fordypning i fransk litteratur med bacheloroppgave
FRAN255 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve
FRAN255L Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave for lektorutdanningen
FRAN620 Fransk grammatikk 1
FRAN621 Fransk grammatikk 2
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 2
ITAL121 Italiensk språk 1
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa Vår 2021
JAP110 Japansk språk 1
JAP110 Japansk språk 1
JAP205 Japansk språk 3
JAP205 Japansk språk 3
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN201 Kinesisk språk 5
KIN201 Kinesisk språk 5
KLIMA200 Klimafortellinger
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Høst 2021
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Vår 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Høst 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Vår 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur
KUVI108 Museologi Vår 2021
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Høst 2021
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Vår 2021
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Høst 2021
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Vår 2021
KVIK101 Kjønn i det moderne
KVIK102 Likestilling og mangfold
KVIK102 Likestilling og mangfold Høst 2021
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet Høst 2021
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet
LING121 Fonologi Vår 2021
LING123 Språk og data Vår 2021
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave Vår 2021
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2021
LITTIF200 Litteraturteori
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG111 Deduksjon og metalogikk
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOFI101 Norrønt språk
NOFI210 Norrøn filologi særemne
NOFI210 Norrøn filologi særemne Vår 2021
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave Vår 2021
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I Vår 2021
NOFI302 Norrøn filologi spesialisert emne II
NOFI302 Norrøn filologi spesialisert emne II Vår 2021
NOFI303 Norrøn filologi spesialisert emne III
NOFI303 Norrøn filologi spesialisert emne III Vår 2021
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 Vår 2021
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NORSK624 Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A Vår 2021
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave Vår 2021
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave Vår 2021
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A Vår 2021
NOSPAN101 Moderne norsk
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV224 Hinduisme
RELV224 Hinduisme Vår 2021
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV324 Hinduisme
RELV324 Hinduisme Vår 2021
RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
RUS120 Russisk språk I
RUS121 Russisk historie og kultur
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap Vår 2021
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS251 Russisk litteratur II Vår 2021
RUS251 Russisk litteratur II
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2021
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap
RUS306 Særemne Vår 2021
RUS306 Særemne
RUS307 Særemne
RUS350 Masteroppgave i russisk Vår 2021
RUS350 Masteroppgave i russisk
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA109 Latinamerikansk historie Vår 2021
SPLA207 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur
SPLA209 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgave
SPLA259 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgave
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA315 Spesialisering i latinamerikastudier
SPLA627 Spansk grammatikk I (nett)
SPLA629 Latinamerikansk historie (nett)
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori Vår 2021
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave Vår 2021
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave Vår 2021
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område
TEAT310 Yrkesrelatert praksis
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS201 Fordypning i tysk språk
TYS206 Fordypning i tyskspråkleg litteratur
TYS251 Fordypning i tysk språk med semesteroppgave
TYS251L Fordypning i tysk språk med semesteroppgave for lektorstudenter
TYS256 Fordypning i tyskspråklig litteratur med semesteroppgave
TYS308 Litteratur, interpretasjon og oversettelse
TYS308L Litteratur, interpretasjon og oversettelse for lektorstudenter
TYS311 Moderne tysk språk og litteratur
TYS311L Moderne tysk språk og litteratur for lektorstudenter
TYS625 Grunnemne i tysk språk I, nettbasert
TYS627 Tysk språk og tekstkunnskap, nettbasert
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 1
TYSDI301 Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2021 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling