Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse Vår 2021
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Høst 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Vår 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag Høst 2021
ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne I Vår 2021
ALLV201 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne I
ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II Vår 2021
ALLV202 Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II
ALLV250 Litteraturvitenskapelig bacheloroppgave Vår 2021
ALLV250 Litteraturvitenskapelig bacheloroppgave
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs Vår 2021
ALLV302 Litteraturvitenskapelig tolknings- og metodelære Vår 2021
ALLV302 Litteraturvitenskapelig tolknings- og metodelære
ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I Vår 2021
ALLV303 Litteraturvitenskapelig særemne I
ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II Vår 2021
ALLV304 Litteraturvitenskapelig særemne II
ARA111 Grunnkurs i moderne standardarabisk I
ARA112 Grunnkurs i moderne standardarabisk II
ARA113 Grunnkurs i moderne standardarabisk III
ARA115 Innføring i arabisk språkvitenskap og dialektologi
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1) Høst 2021
ARK213 Fordypning i arkeologisk teori og metode (2) Vår 2021
DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter Vår 2021
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDAFRAN2 Fransk didaktikk 2
DIDAHIS1 Historiedidaktikk 1
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 Høst 2021
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
DIDATYS1 Tyskdidaktikk 1
DIDATYS2 Tyskdidaktikk 2
DIKULT103 Digitale sjangere: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT250 Fordypning i digital kultur med bacheloroppgave
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk
ENG337 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VII
ENG337 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur VII Vår 2021
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur
ENG340 Forberedelse til masteroppgaveskriving i engelsk litteratur og kultur Vår 2021
ENG345 Masteremne i engelsk lingvistikk IV Vår 2021
ENG349 Masteremne i engelsk lingvistikk VI Vår 2021
ENG350 Engelsk mastergradsoppgave Vår 2021
ENGDI201 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lærerutdanning Vår 2021
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
ENGMAU643 Engelsk fagdidaktikk (i Erfaringbasert master i undervisning med fordypning i engelsk)
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet
FIL217 Wittgensteinstudier
FIL218 Estetikk
FIL231 Åpent emne
FIL232 Åpent emne med redusert oppgavestørrelse
FIL233 Antikkens filosofi
FIL245 Språkfilosofi
FIL246 Kontinental filosofi
FIL247 Epistemologi
FIL310 Åpent forskningsemne i filosofi 1
FIL317 Masteremne i Wittgensteinstudier
FIL318 Masteremne i estetikk
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi
FIL343 Forskningsemne i teoretisk filosofi
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi
FIL345 Forskningsemne i språkfilosofi
FIL346 Forskingsemne i kontinental filosofi
FIL347 Forskningsemne i epistemologi
FRAN100 Introduksjon til franskstudiet
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN120 Fransk grammatikk 1 Vår 2021
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN121 Fransk grammatikk 2 Vår 2021
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN122 Innføring i fransk litteratur Vår 2021
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRAN204 Fordypning i fransk litteratur
FRAN205 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk
FRAN254 Fordypning i fransk litteratur med bacheloroppgave
FRAN255 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve
FRAN255L Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave for lektorutdanningen
FRAN307 Språklig særemne
FRAN307L Språklig særemne
FRAN308 Litterært særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap
FRAN620 Fransk grammatikk 1
FRAN621 Fransk grammatikk 2
FRAN622 Innføring i fransk litteratur
FRAN623 Fransk litterær analyse
FRAN624 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 2
FRANSK621 Fransk 1a: Fransk språk, kultur, litteratur og språkdidaktikk 1
HIDID111 Historiedidaktikk for videregående skole
HIDID112 Historiedidaktikk for grunnskolen
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS113 Fordypning i eldre historie
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS203 Teorier, metoder og historiske kilder
HIS203 Teorier, metoder og historiske kilder
HIS301 Historisk forskningslitteratur
HIS302 Historiografi
HIS302L Historiografi for lektorstudenter
ITAL121 Italiensk språk 1
ITAL122 Italiensk litteratur Høst 2021
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa Vår 2021
ITAL302 Italiensk tekststudium og litteraturteori Høst 2021
JAP110 Japansk språk 1
JAP110 Japansk språk 1
JAP205 Japansk språk 3
JAP205 Japansk språk 3
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN201 Kinesisk språk 5
KIN201 Kinesisk språk 5
KLIMA200 Klimafortellinger
KLIMA200 Klimafortellinger
KUN145 Kunst, arkitektur og visuell kultur 1900-1970
KUN201 Kunsthistoriefagets teori, metode og historiografi
KUN253 Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgave
KUN311 Kunsthistorie: prosjektforberedelse og oppfølging
KUN312 Historiografi og teori
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Høst 2021
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Vår 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Høst 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Vår 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur
KUVI108 Museologi Vår 2021
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Høst 2021
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Vår 2021
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Høst 2021
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Vår 2021
KVIK100 Kjønnsforskningens tenkemåter
KVIK101 Kjønn i det moderne
KVIK102 Likestilling og mangfold
KVIK102 Likestilling og mangfold Høst 2021
KVIK110 Kjønnsforskningens tenkemåter, med utvidet arbeidskrav
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet Høst 2021
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet
LING111 Syntaks
LING111 Syntaks Høst 2021
LING116 Semantikk Høst 2021
LING121 Fonologi Vår 2021
LING122 Språk og kognisjon
LING123 Språk og data Vår 2021
LING125 Morfologi
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave Vår 2021
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2021
LING310 Datalingvistiske modeller og bruksområder Høst 2021
LITTIF200 Litteraturteori
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG111 Deduksjon og metalogikk
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk
NANO310 Nanoetikk
NODI101 Nordisk fagdidaktikk
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOFI101 Norrønt språk
NOFI210 Norrøn filologi særemne
NOFI210 Norrøn filologi særemne Vår 2021
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave Vår 2021
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I
NOFI300 Norrøn filologi spesialisert emne I Vår 2021
NOFI302 Norrøn filologi spesialisert emne II
NOFI302 Norrøn filologi spesialisert emne II Vår 2021
NOFI303 Norrøn filologi spesialisert emne III
NOFI303 Norrøn filologi spesialisert emne III Vår 2021
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103-F Nordisk: Den eldre litteraturen (Fjernord) Høst 2021
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Høst 2021
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Høst 2021
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C Høst 2021
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B Høst 2021
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 Vår 2021
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NOR-UNN Nynorsk for utenlandske studenter Høst 2021
NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheter Høst 2021
NORAN604 Andrespråkslæring og -undervisning
NORAN609 Testing og vurdering av språkferdigheter Høst 2021
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning Vår 2021
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning Høst 2021
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning Høst 2021
NORMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse Høst 2021
NORSK621 Norsk 1, modul A. Nordisk litteratur 1: Tekstkunnskap og sjangerforståelse
NORSK624 Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2021
NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Høst 2021
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A Vår 2021
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave Vår 2021
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave Vår 2021
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A Vår 2021
NOSP315 Nordisk: Språklig masteremne C Vår 2021
NOSPAN101 Moderne norsk
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV224 Hinduisme
RELV224 Hinduisme Vår 2021
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV324 Hinduisme
RELV324 Hinduisme Vår 2021
RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
RET208 Praktisk argumentasjon
RET209 Retorikk og interkulturell kommunikasjon
RUS100 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk
RUS120 Russisk språk I
RUS121 Russisk historie og kultur
RUS130 Russisk språk II
RUS131 Russisk litteratur I
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap Vår 2021
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS251 Russisk litteratur II Vår 2021
RUS251 Russisk litteratur II
RUS301 Russisk språkhistorie og språkstruktur
RUS302 Tekst og skriftlig russisk
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2021
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap
RUS306 Særemne Vår 2021
RUS306 Særemne
RUS307 Særemne
RUS350 Masteroppgave i russisk Vår 2021
RUS350 Masteroppgave i russisk
RUSPZ132 Russisk språk og kultur i Russland
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies
SDG310 Introduksjonsemne: Tverrfaglige tilnærminger til bærekraft
SDG311 Kunnskapsformer
SEK100 Sammenlignende europeiske kulturstudier
SEK600 Sammenlignende europeiske kulturstudier
SPANSK621 Spansk 1a: Språklæring, spansk språk og kommunikasjon
SPLA100 Introduksjon til spansk og latinamerikastudium Høst 2021
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA109 Latinamerikansk historie Vår 2021
SPLA117 Spansk språk II Høst 2021
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA207 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur
SPLA209 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgave
SPLA259 Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgave
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA315 Spesialisering i latinamerikastudier
SPLA627 Spansk grammatikk I (nett)
SPLA629 Latinamerikansk historie (nett)
SPLA639 Kultur og samfunn i Latin-Amerika (nett)
TEAT111 Eldre teaterhistorie Høst 2021
TEAT112 Moderne teaterhistorie
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori Vår 2021
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave Vår 2021
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave Vår 2021
TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitenskapsteori Høst 2021
TEAT302 Teatervitenskap: Prosjektbeskrivelse
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område
TEAT310 Yrkesrelatert praksis
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS201 Fordypning i tysk språk
TYS206 Fordypning i tyskspråkleg litteratur
TYS251 Fordypning i tysk språk med semesteroppgave
TYS251L Fordypning i tysk språk med semesteroppgave for lektorstudenter
TYS256 Fordypning i tyskspråklig litteratur med semesteroppgave
TYS308 Litteratur, interpretasjon og oversettelse
TYS308L Litteratur, interpretasjon og oversettelse for lektorstudenter
TYS311 Moderne tysk språk og litteratur
TYS311L Moderne tysk språk og litteratur for lektorstudenter
TYS625 Grunnemne i tysk språk I, nettbasert
TYS627 Tysk språk og tekstkunnskap, nettbasert
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 1
TYSDI301 Fagdidaktikk i tysk for integrert lektorutdanning 3
VIT211 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter
VIT211 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter
Annet Se dokument
DIDAHUM2 Fagsamtale og muntlig formidling Studentevaluering - Vår 2021
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL116 Innføring i moderne politisk teori Studentevaluering - Vår 2021
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden Studentevaluering - Vår 2021
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet Studentevaluering - Høst 2021
FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL129 Filosofiske klassikere Studentevaluering - Høst 2021
FIL218 Estetikk Studentevaluering - Vår 2021
FIL233 Antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL235 Sinnfilosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL246 Kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL247 Epistemologi Studentevaluering - Vår 2021
FIL249 Politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL251 Bacheloroppgave i filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL252 Bacheloroppgave i filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL318 Masteremne i estetikk Studentevaluering - Vår 2021
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL335 Masteremne i sinnsfilosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi Studentevaluering - Vår 2021
FIL346 Forskingsemne i kontinental filosofi Studentevaluering - Høst 2021
FIL347 Forskningsemne i epistemologi Studentevaluering - Vår 2021
FIL349 Forskningsemne i politisk filosofi Studentevaluering - Vår 2021
LOG110 Introduksjon til formallogikk Studentevaluering - Vår 2021
LOG111 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2021
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk Studentevaluering - Vår 2021
LOG311 Deduksjon og metalogikk Studentevaluering - Vår 2021

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling