Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ARK111 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1) Høst 2021
ARK213 Fordypning i arkeologisk teori og metode (2) Vår 2021
DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter Vår 2021
DIDAFRAN2 Fransk didaktikk 2
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
EAS250 Bacheloroppgave i japansk
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL218 Estetikk
FIL231 Åpent emne
FIL232 Åpent emne med redusert oppgavestørrelse
FIL233 Antikkens filosofi
FIL247 Epistemologi
FIL310 Åpent forskningsemne i filosofi 1
FIL318 Masteremne i estetikk
FIL333 Masteremne i antikkens filosofi
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi
FIL347 Forskningsemne i epistemologi
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN204 Fordypning i fransk litteratur
FRAN205 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk
FRAN254 Fordypning i fransk litteratur med bacheloroppgave
FRAN255 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgåve
FRAN255L Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave for lektorutdanningen
FRANDI201 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 2
ITAL121 Italiensk språk 1
JAP110 Japansk språk 1
JAP205 Japansk språk 3
KIN101 Kinesisk språk 1
KIN102 Kinesisk språk 2
KIN201 Kinesisk språk 5
KLIMA200 Klimafortellinger
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Høst 2021
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Høst 2021
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Høst 2021
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Høst 2021
LING121 Fonologi Vår 2021
LING123 Språk og data Vår 2021
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave Vår 2021
LING251 Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgave
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori Vår 2021
LITTIF200 Litteraturteori
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG111 Deduksjon og metalogikk
LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3 Vår 2021
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELV221 Nyreligiøsitet
RELV224 Hinduisme
RELV224 Hinduisme Vår 2021
RELV321 Nyreligiøsitet
RELV324 Hinduisme
RELV324 Hinduisme Vår 2021
RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
RUS120 Russisk språk I
RUS121 Russisk historie og kultur
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap Vår 2021
RUS251 Russisk litteratur II Vår 2021
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap Vår 2021
RUS306 Særemne Vår 2021
RUS350 Masteroppgave i russisk Vår 2021
SPLA207 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgave
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2021 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling