Studieprogram: PRAPED Praktisk-Pedagogisk Utdanning


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BIODID220-P Innføring i biodidaktikk
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2 Vår 2019
DIDAFIL1 Filosofididaktikk 1
DIDAFIL2 Filosofididaktikk 2 Vår 2019
DIDAFRAN1 Franskdidaktikk 1
DIDAFRAN2 Fransk didaktikk 2
DIDAGEO1 Geografididaktikk 1 Høst 2019
DIDAGEO2 Geografididaktikk 2
DIDAGEO4 Geografididaktikk 4
DIDAHIS1 Historiedidaktikk 1
DIDAHIS2 Historiedidaktikk 2
DIDAHUM1 Fagtekst og skriveveiledning
DIDAHUM2 Fagsamtale og muntlig formidling
DIDAIT1 IT-didaktikk 1
DIDAIT2 IT-didaktikk 2
DIDAMEVI1 Mediefagsdidaktikk 1
DIDAMEVI2 Mediefagsdidaktikk 2
DIDAMEVI3 Mediefagsdidaktikk 3
DIDAMEVI4 Mediefagsdidaktikk 4
DIDANOR1 Nordisk fagdidaktikk for PPU 1
DIDANOR2 Nordisk fagdidaktikk for PPU 2
DIDANORAN1 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 1
DIDANORAN2 Fagdidaktikk i norsk som andrespråk for PPU 2
DIDAPSYK1 Fagdidaktikk i psykologi første semester Høst 2019
DIDAPSYK1B Fordypningsemne i psykologi fagdidaktikk Høst 2019
DIDAPSYK2 Fagdidaktikk i psykologi andre semester
DIDAPSYK2B Fordypningsemne i psykologi fagdidaktikk
DIDAREL1 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 1 (for videregående skole)
DIDAREL2 Fagdidaktikk i religionsvitenskap 2 (for ungdomstrinnet)
DIDASAK1 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1
DIDASAK2 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2
DIDASAK3 Samfunnskunnskapsdidaktikk 3
DIDASAK4 Samfunnskunnskapsdidaktikk 4
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 Høst 2019
DIDASPA2 Spanskdidaktikk 2
DIDATYS1 Tyskdidaktikk 1
DIDATYS2 Tyskdidaktikk 2
GEOVDID220-P Geodidaktikk
KJEMDID220-P Kjemididaktikk
MATDID210-P Matematikkdidaktikk 1
MATDID220-P Matematikkdidaktikk 2
MATDID221-P Matematikkdidaktikk 2
MATDID230-P Representasjoner, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisningen
MATDID240-P Bevis, argumentasjon og problemløsning i matematikkundervisningen
NATDID210-P Læring i naturfagene
NATDID212-P Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis Vår 2019
NATDID220-P Naturfagdidaktikk
PEDA101 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester
PEDA102 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester
PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk Vår 2019
PPUDEL103 Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 3
PPUDEL104 Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 4
PPUPRA101 Praksis PPU 1.semester
PPUPRA102 Praksis PPU 2. semester
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: