Studieprogram: BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
PSYK106 Personalpsykologi Høst 2021
PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi
PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie Høst 2021
PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi Høst 2021
PSYK113 Innføring i metode Høst 2021
PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi
PSYK200 Ledelsespsykologi
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2021
PSYK202 Metode Vår 2021
PSYK210 Nyere teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: