Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmeldinger for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. For mer informasjon om basen, se her.


Vis år:
Klikk på lenker under for tilgang til utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. Merk av "Vis alle" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Emner Se evaluering
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1 Høst 2017
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2 Vår 2017
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 Høst 2017
ENG114 Engelsk grammatikk I Vår 2017
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi Vår 2017
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur Høst 2017
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2017
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2017
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2017
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2017
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk Vår 2017
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen Høst 2017
JAP120 Japansk språk 2 Høst 2017
JAP205 Japansk språk 3 Høst 2017
KIN100 Kultur, historie, samfunn og språk i Kina Høst 2017
RUS111 Russisk grammatikk (1) og skriftlig russisk (1) Vår 2017
RUS112 Russisk kultur, tekst og tale Vår 2017
RUS113 Russisk grammatikk (2) og Skriftlig russisk (2) Høst 2017
RUS304 Fordypning i russisk litteraturvitenskap Vår 2017
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1 Høst 2017
SPANDI111 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 3 Høst 2017
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika Høst 2017
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk Høst 2017
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie og kulturkunnskap Høst 2017
TSAK319 Masteremne i tysk språkvitenskap (SAK) Høst 2017
TYS100 Introduksjon til tyskstudiet Høst 2017
TYS113 Grunnemne i tysk språk II Høst 2017
TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærerstudenter Høst 2017
TYS307 Tysk språk og litteraturvitenskap Høst 2017

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2018 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling