Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED320 Metoder i biomedisinsk forskning Høst 2023
BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi Høst 2023
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2023
BMED331 Tumorbiologi Vår 2023
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2023
BMED380 Seminarserie Høst 2023
ELMED207 Maritim Medisin
ELMED212 Fjellmedisin Vår 2023
ELMED214 Innføring i anestesi til kirurgiske pasienter Vår 2023
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2023
ELMED220 Aktivitet og kost er medisin
ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap
ELMED301 Praktisk oftalmologi Vår 2023
ELMED304 Fordypningskurs i patologi Vår 2023
ELMED311 Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjoner Vår 2023
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin Vår 2023
ELMED322 Abdominal og akutt ultralyd Vår 2023
FARM103 Samfunnsfarmasi I Høst 2023
FARM150 Biokjemi Høst 2023
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2023
FARM270 Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi
FARM280 Menneskets fysiologi Høst 2023
FARM301A Farmasøytisk forskningsmetodikk
FARM395 Farmakoterapi Høst 2023
HEKVAL620 Kvalitetsforbedring i helsetjenesten
HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn
HELSAM302 Forskingsetikk og vitskapsteori Høst 2023
HELSAM303 Forskingsmetode Høst 2023
INTH310A Introduction to Occupational Health
INTH321A Experimental Epidemiology
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention
INTH344 Migrasjon og helse
INTH345 Introduksjon til antropologi i global helse
INTH345O Introduksjon til antropologi i global helse
INTH360A Global Nutrition
MED10 Tiende semester medisinstudiet Vår 2023
MED12 Tolvte semester medisinstudiet
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2023
MED3 Tredje semester medisinstudiet Høst 2023
MED4 Fjerde semester medisinstudiet Vår 2023
MED6 Sjette semester medisinstudiet Vår 2023
MED8 Åttende semester medisinstudiet
MEDOD1 Første semester medisin- og odontologistudiet
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2023
NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge
NUCLI356 Klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten
NUCLI357 Medisinsk ernæringsbehandling av voksne Høst 2023
NUCLI390A Masteroppgave i klinisk ernæring- forskningsprotokoll
NUTR100 Innføring i klinisk ernæring
NUTR115 Ernæringsbiokjemi
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer
NUTR230 Metoder i ernæringsforskning
NUTR244 Ernæring og helse på individ- og samfunnsnivå
NUTR247 Innføring i medisinsk ernæringsbehandling
NUTR290 Bacheloroppgave i ernæring
NUTR290 Bacheloroppgave i ernæring
NUTR333A Human ernæring A
NUTRANA Menneskets anatomi Høst 2023
NUTRFYS Menneskets fysiologi Høst 2023
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag
OD1ORBI Oral biologi del 1 Vår 2023
OD2ANA Anatomi Høst 2023
OD2FYS Menneskets fysiologi Høst 2023
OD2KARIO Ferdighetskurs del 1: Kariologi
OD2ORBI Oral biologi del 2 Vår 2023
OD2RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi
OD3ALM Allmennodontologi
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk
OD3ENDO Ferdighetskurs endodonti
OD3KARIO Kariologi + klinikk
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år
OD3PROSJ Prosjektoppgave / Integrert masteroppgave
OD3PROT Ferdighetskurs del 2: Protetikk Vår 2023
RMED901 Datavitenskap med R for medisinske forskere
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2023
TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi Høst 2023
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti
TPBAKBK Kjemi og biokjemi Høst 2023
TPBAMIKR Mikrobiologi og hygiene
TPBAPAT Patologi generell
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk Høst 2023
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk
TPBAPROSJ Prosjektoppgave
TPBARØN Røntgenologi Høst 2023
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2023
UPSH301 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1 Høst 2023
UPSH301 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring