Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2023
BMED331 Tumorbiologi Vår 2023
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2023
ELMED207 Maritim Medisin
ELMED212 Fjellmedisin Vår 2023
ELMED214 Innføring i anestesi til kirurgiske pasienter Vår 2023
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2023
ELMED220 Aktivitet og kost er medisin
ELMED223-A Innovasjon og entreprenørskap
ELMED301 Praktisk oftalmologi Vår 2023
ELMED304 Fordypningskurs i patologi Vår 2023
ELMED311 Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjoner Vår 2023
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin Vår 2023
ELMED322 Abdominal og akutt ultralyd Vår 2023
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2023
FARM301A Farmasøytisk forskningsmetodikk
HEKVAL620 Kvalitetsforbedring i helsetjenesten
INTH321A Experimental Epidemiology
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online
INTH344 Migrasjon og helse
INTH360A Global Nutrition
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2023
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2023
NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge
NUCLI356 Klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten
NUCLI390A Masteroppgave i klinisk ernæring- forskningsprotokoll
NUTR100 Innføring i klinisk ernæring
NUTR204 Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer
NUTR247 Innføring i medisinsk ernæringsbehandling
NUTR290 Bacheloroppgave i ernæring
NUTR333A Human ernæring A
OD1INTRO Introduksjonskurs i odontologiske fag
OD1ORBI Oral biologi del 1 Vår 2023
OD2KARIO Ferdighetskurs del 1: Kariologi
OD2ORBI Oral biologi del 2 Vår 2023
OD2RØNT Kjeve- og ansiktsradiologi
OD3ALM Allmennodontologi
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk
OD3ENDO Ferdighetskurs endodonti
OD3KARIO Kariologi + klinikk
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår
OD3PRO-K4 Protetikk + godkjent klinikk fjerde stud.år
OD3PROSJ Prosjektoppgave / Integrert masteroppgave
OD3PROT Ferdighetskurs del 2: Protetikk Vår 2023
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2023
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti
TPBAMIKR Mikrobiologi og hygiene
TPBAPAT Patologi generell
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk
TPBAPROSJ Prosjektoppgave
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2023
Logo Universitetet i Bergen

© 2023 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling