Emner: PSYK106 Personalpsykologi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: