Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AIKI100 Examen facultatum - Innføring i kunstig intelligens
DATA110 Innføring i programmering
DATA120 Databaser
DATA130 Strukturerte data
DATA140 Rå-data
DATA150 Datasett
DIDAMEVI1 Mediefagsdidaktikk 1
INFO100 Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitenskap Høst 2021
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap
INFO110 Informasjonssystemer
INFO125 Datahåndtering
INFO132 Innføring i programmering
INFO135 Viderekommende programmering Vår 2021
INFO180 Metoder i kunstig intelligens Høst 2021
INFO207 Sosial nettverksteori
INFO212 Systemutvikling
INFO215 Web Science
INFO216 Knowledge Graphs Vår 2021
INFO263 Interaction Design and Prototyping Vår 2021
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning Høst 2021
INFO284 Machine Learning
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap
INFO310 Research Topics in Model-Based Information Systems
INFO323 Data Architectures for Information Retrieval and Web Intelligence
INFO345 Research Topics in Recommender Systems
INFO361 Forskningstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)
INFO383 Forskningstema i kunstig intelligens og etikk
JOU101 Introduksjon til journalistikk
JOU102 Journalistikkens metoder og verktøy Vår 2021
JOU201 Journalistisk praksis
JOU204 Datajournalistikk
JOU250 Bacheloroppgave
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
MAN302 Fordypning i manusutvikling for serier
MAN350 Utplassering og masteroppgave
MEPRO100 Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving
MEVI101 Medier: Institusjoner og bransjeforståelse
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode
MEVI103 Medieestetikk: Fortolkning og analyse
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon
MEVI111 Norwegian Media in a Comparative Perspective Høst 2021
MEVI203 Medieretorikk Høst 2021
MEVI203B Medieretorikk - bacheloroppgave Høst 2021
MEVI221 Medieinstitusjoner: Marked og demokrati
MEVI221B Medieinstitusjoner: Marked og demokrati - bacheloroppgave
MEVI222 Mediebruk: Identitet og samfunn Høst 2021
MEVI222B Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgave Høst 2021
MEVI223 Medieestetikk: Historie og teori
MEVI223B Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgave
MEVI224 Medieteknologi og samfunn Høst 2021
MEVI224B Media Technology and Society - Bachelor Thesis Høst 2021
MEVI302 Avansert mediebruksanalyse
MEVI303 Medieestetikk
MEVI304 Strategisk kommunikasjon
MEVI310-5 Forskningserfaring og metode: Digital frakobling Vår 2021
MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen Vår 2021
MEVI340 Prosjektutvikling
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter Vår 2021
MEVIX100 Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon
MIX114 Webutvikling Vår 2021
MIX202 Design for mediebruk
MIX301 Medieteknologi: teori og utvikling
MIX302 Forskningsdesign og feltstudier Vår 2021
MIX350 Masteroppgave i medie- og interaksjonsdesign
TVP101 Introduksjon til TV-produksjon
TVP102 Det visuelle språket Vår 2021
TVP104 Konsept- og idéutvikling II
TVP204 Fordypning i fagfunksjon
UJO301 Gravejournalistikkens grunnlag
UJO304 Prosjektdesign
UJO350 Masteroppgave i undersøkende journalistikk Vår 2021

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling