Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AIKI100 Examen facultatum - Innføring i kunstig intelligens
AORG213 Helse- og velferdspolitikk - Makt og innflytelse Vår 2021
AORG214 Kunnskapens institusjoner, ekspertise og politikk Vår 2021
AORG215 Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentlig sektor Vår 2021
AORG251 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Vår 2021
AORG321A Kvantitativ metode Vår 2021
AORG321B Quantitative Methods Vår 2021
AORG326 Politisk organisering og flernivåstyring Vår 2021
AORG327 Kunnskap, politikk og styring Vår 2021
AORG328 Leadership in Organizational and Cultural Contexts Vår 2021
AORG332 Forskningsdesign Vår 2021
DATA110 Innføring i programmering
DATA120 Databaser
DATA130 Strukturerte data
DATA140 Rå-data
DATA150 Datasett
DIDAMEVI1 Mediefagsdidaktikk 1
EUR101 Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk
GEO-SD304 System Dynamics Modelling Process
GEO-SD304 System Dynamics Modelling Process
GEO-SD308 Policy Design and Implementation Vår 2021
GEO-SD310 Writing course and project description
GEO-SD321 Model-based Socioeconomic Planning Høst 2021
GEO-SD325 Client-based modeling project Høst 2021
GEO100 Examen facultatum - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar
GEO110 Kartografi og tematiske kart Høst 2021
GEO111 Landformdannende prosesser Vår 2021
GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi
GEO124 Regional utvikling Vår 2021
GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystemer og miljø Høst 2021
GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystemer og miljø
GEO206 Kvalitativ analyse Vår 2021
GEO212 Terrestriske klima- og miljøendringer Vår 2021
GEO215 Geografiske informasjonssystemer: Teori og praksis
GEO217 Hydrologi, grunnvatn og geofarar Høst 2021
GEO260 Praksisemne i geografi
GEO281 Miljøforvaltning og planlegging
GEO292 Regionalgeografisk feltkurs Vår 2021
GEO308 Vitenskapsteori og forskningsdesign for geografer
GEO310 Skrivekurs og prosjektskildring
GEO313 Naturgeografiske laboratorie- og feltmetoder Høst 2021
GEO328 Planlegging og samfunn
GEO330 Theories of Sustainable Land Use
GEO337 Discourse, Politics, and Place: Critical Perspectives on Environmental Governance Vår 2021
GEO640 Planlegging og samfunn
INFO100 Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitenskap Høst 2021
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap
INFO110 Informasjonssystemer
INFO125 Datahåndtering
INFO132 Innføring i programmering
INFO135 Viderekommende programmering Vår 2021
INFO180 Metoder i kunstig intelligens Høst 2021
INFO207 Sosial nettverksteori
INFO212 Systemutvikling
INFO215 Web Science
INFO216 Knowledge Graphs Vår 2021
INFO263 Interaction Design and Prototyping Vår 2021
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning Høst 2021
INFO284 Machine Learning
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap
INFO310 Research Topics in Model-Based Information Systems
INFO323 Data Architectures for Information Retrieval and Web Intelligence
INFO345 Research Topics in Recommender Systems
INFO361 Forskningstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)
INFO383 Forskningstema i kunstig intelligens og etikk
JOU101 Introduksjon til journalistikk
JOU102 Journalistikkens metoder og verktøy Vår 2021
JOU201 Journalistisk praksis
JOU204 Datajournalistikk
JOU250 Bacheloroppgave
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
MAN302 Fordypning i manusutvikling for serier
MAN350 Utplassering og masteroppgave
MEPRO100 Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode
MEVI101 Medier: Institusjoner og bransjeforståelse
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode
MEVI103 Medieestetikk: Fortolkning og analyse
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon
MEVI111 Norwegian Media in a Comparative Perspective Høst 2021
MEVI203 Medieretorikk Høst 2021
MEVI203B Medieretorikk - bacheloroppgave Høst 2021
MEVI221 Medieinstitusjoner: Marked og demokrati
MEVI221B Medieinstitusjoner: Marked og demokrati - bacheloroppgave
MEVI222 Mediebruk: Identitet og samfunn Høst 2021
MEVI222B Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgave Høst 2021
MEVI223 Medieestetikk: Historie og teori
MEVI223B Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgave
MEVI224 Medieteknologi og samfunn Høst 2021
MEVI224B Media Technology and Society - Bachelor Thesis Høst 2021
MEVI302 Avansert mediebruksanalyse
MEVI303 Medieestetikk
MEVI304 Strategisk kommunikasjon
MEVI310-5 Forskningserfaring og metode: Digital frakobling Vår 2021
MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen Vår 2021
MEVI340 Prosjektutvikling
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter Vår 2021
MEVIX100 Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon
MIX114 Webutvikling Vår 2021
MIX202 Design for mediebruk
MIX301 Medieteknologi: teori og utvikling
MIX302 Forskningsdesign og feltstudier Vår 2021
MIX350 Masteroppgave i medie- og interaksjonsdesign
SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging
SAMPOL107 Politisk mobilisering
SAMPOL120 Scandinavian Politics and Government
SAMPOL120 Scandinavian Politics and Government
SAMPOL203 Comparative Arctic Indigenous Governance Vår 2021
SAMPOL205 Regions, Federalism and EU Integration
SAMPOL216 Labour Market Policies in Comparative Perspective
SAMPOL225 Rettsstata - domstoler og dommere
SAMPOL226 Populism and its Consequences for Liberal Democracy
SAMPOL240 Norsk politikk; strukturer, institusjoner og prosesser Vår 2021
SAMPOL260 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk
SAMPOL270 American Government and Politics
SAMPOL290 Praksis i sammenliknende politikk
SAMPOL291 Praksis i sammenliknende politikk - utland
SAMPOL306 Masterseminar i komparativ politikk
SAMPOL323 Nye styringsformer i nordområdene. Hvilken rolle vil urfolkene få?
SAMPOL348 Local and Regional Democracy in Multilevel Norway and Europe Vår 2021
SAMPOL606 Demokratiassistanse og demokratisering
SAMPOL607 Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt
SAMPOL609 Korrupsjonsgranskning
SAMPOL610 Business and Human Rights
SANT100 Examen facultatum - Invitasjon til sosialantropologi Høst 2021
SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv Vår 2021
SANT103 Materialitet: miljø, sted og økonomi Vår 2021
SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon
SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon
SANT105 Makt: uttrykk og tilsløringer Høst 2021
SANT150 Akademisk skriving, metode og teori: antropologiske tilnærminger
SANT215 Komparativ regional etnografi
SANT240 Poverty, Welfare and Marginalisation: An Ethnographic Approach to Modern Urban Life
SANT302 Individuell prosjektutvikling
SANT302 Individuell prosjektutvikling
SANT660 Flerkulturell forståelse og kommunikasjon
SOS100A Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordypningstema
SOS100B Examen facultatum - invitasjon til sosiologi
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring
SOS103-L Samfunnsstrukturer i endring
SOS105 Arbeid under kapitalismen
SOS113 Velferd og ulikhet
SOS113-L Velferd og ulikhet
SOS117 Diverse Societies and International Migration
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi
SOS301 Sosiologisk analyse Vår 2021
SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner Høst 2021
SOS303 Metode - statistisk analyse Vår 2021
SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger
SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp
SOS340 Prosjektutvikling Vår 2021
TVP101 Introduksjon til TV-produksjon
TVP102 Det visuelle språket Vår 2021
TVP104 Konsept- og idéutvikling II
TVP204 Fordypning i fagfunksjon
UJO301 Gravejournalistikkens grunnlag
UJO304 Prosjektdesign
UJO350 Masteroppgave i undersøkende journalistikk Vår 2021

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling