Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
DATA110 Innføring i programmering
GEO-SD321 Model-based Socioeconomic Planning Høst 2021
GEO-SD325 Client-based modeling project Høst 2021
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap
INFO110 Informasjonssystemer
INFO135 Viderekommende programmering Vår 2021
INFO215 Web Science
INFO216 Knowledge Graphs Vår 2021
INFO263 Interaction Design and Prototyping Vår 2021
INFO284 Machine Learning
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap
INFO323 Data Architectures for Information Retrieval and Web Intelligence
INFO383 Forskningstema i kunstig intelligens og etikk
JOU102 Journalistikkens metoder og verktøy Vår 2021
JOU201 Journalistisk praksis
JOU250 Bacheloroppgave
MAN302 Fordypning i manusutvikling for serier
MAN350 Utplassering og masteroppgave
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon
MEVI221 Medieinstitusjoner: Marked og demokrati
MEVI221B Medieinstitusjoner: Marked og demokrati - bacheloroppgave
MEVI223 Medieestetikk: Historie og teori
MEVI223B Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgave
MEVI310-5 Forskningserfaring og metode: Digital frakobling Vår 2021
MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen Vår 2021
MEVI340 Prosjektutvikling
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter Vår 2021
MIX114 Webutvikling Vår 2021
MIX202 Design for mediebruk
MIX302 Forskningsdesign og feltstudier Vår 2021
MIX350 Masteroppgave i medie- og interaksjonsdesign
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS105 Arbeid under kapitalismen
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi
SOS301 Sosiologisk analyse Vår 2021
SOS303 Metode - statistisk analyse Vår 2021
SOS340 Prosjektutvikling Vår 2021
TVP102 Det visuelle språket Vår 2021
TVP104 Konsept- og idéutvikling II
UJO304 Prosjektdesign
UJO350 Masteroppgave i undersøkende journalistikk Vår 2021

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2021 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling