Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AHKR215 Antikkens Roma
ARA100 Innføringskurs i arabisk språk og kultur
ARA111 Grunnkurs i moderne standardarabisk I
ARA112 Grunnkurs i moderne standardarabisk II
ARA115 Innføring i arabisk språkvitenskap og dialektologi
ARA211 Tekststudier i klassisk og moderne standardarabisk
ARK100 Innføring i arkeologi
ARK100 Innføring i arkeologi Vår 2023
ARK110 Menneske, utvikling og samfunn: fra de første menneskene til slutten av bronsealderen ca. 500 f.Kr.
ARK110 Menneske, utvikling og samfunn: fra de første menneskene til slutten av bronsealderen ca. 500 f.Kr. Vår 2023
ARK113 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (3) Vår 2023
ARK113 Fordypning i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (3)
ARK121 Fordypning i Middelalder og tidlig moderne arkeologi Høst 2023
ARK121 Fordypning i Middelalder og tidlig moderne arkeologi
ARK216 Utgravingsmetoder
ARK216 Utgravingsmetoder Vår 2023
ARK250 Bacheloroppgave i arkeologi
ARK308 Kulturminne og forvaltning
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2
DIKULT103 Digitale sjangere: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT105 Webdesign I
DIKULT203 Elektronisk litteratur
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT250 Praksisbasert bacheloroppgave i digital kultur
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT302 Sentrale teorier i digital kultur
DIKULT303 Digital medieestetikk
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
DIKULT350 Mastergradsoppgave i digital kultur
DKT100 Introduksjon til kunst, teater og digital kultur Høst 2023
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
ENG100 Introduksjon til engelskstudiet
ENG110 Lyder og strukturer
ENG120 System og variasjon
ENG120L Aspekter ved det engelske språksystemet
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENG222 Engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2023
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2023
ENG224 Engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2023
ENG262 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2023
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2023
ENG264 Semesteroppgave i engelskspråklig litteratur og kultur Vår 2023
ENG331 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I Høst 2023
ENG332 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II Høst 2023
ENG333 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III Høst 2023
ENG335 Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur V
ENG339 Masteremne i engelsk lingvistikk I Høst 2023
ENG339L Masteremne i engelsk lingvistikk I Høst 2023
ENG341 Masteremne i engelsk lingvistikk II Høst 2023
ENG343 Masteremne i engelsk lingvistikk III Høst 2023
ENG345 Masteremne i engelsk lingvistikk IV
ENG347 Masteremne i engelsk lingvistikk V
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen
ENGDI111 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
ENGDI301 Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning
FRAN100 Førstesemesterstudium i fransk Vår 2023
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN123 Fransk litterær analyse Vår 2023
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni Vår 2023
FRAN204 Fordypning i fransk litteratur
FRAN205 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk
FRAN254 Fordypning i fransk litteratur med bacheloroppgave
FRAN255 Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave
FRAN255L Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave for lektorutdanningen
FRAN307 Språklig særemne Vår 2023
FRAN307L Språklig særemne Vår 2023
FRAN308 Litterært særemne
FRAN308L Litterært særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap Vår 2023
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN622 Innføring i fransk litteratur
FRAN623 Fransk litterær analyse Vår 2023
FRAN624 Fransk kulturkunnskap og frankofoni Vår 2023
HIM105 Fordypning i Midtøstens historie Høst 2023
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750 Vår 2023
HIS113 Fordypning i eldre historie
HIS114 Fordypning i eldre historie
HIS116 Fordypning i nyere historie
ISL104 Islandsk språk og samfunn
ITAL124 Italiensk språk 2
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa
ITAL301 Italiensk språkhistorie og språklig variasjon
ITAL620 Innføring i italienskstudium (nett)
ITAL621 Italiensk språk 1 (nettbasert)
ITAL624 Italiensk språk 2 (nettbasert)
KUN107 Kunst og kultur i middelalder, renessanse og barokk
KUVI100 Innføring i kulturvitenskap Høst 2023
KUVI100 Innføring i kulturvitenskap
KUVI305 Forskning i praksis
KUVI305 Forskning i praksis Høst 2023
LING122 Språk og kognisjon
LING123 Språk og data
LING125 Morfologi
LING310 Datalingvistiske modeller og bruksområder
LING313 Metode for språklige mastergrader
NODI201 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning Vår 2023
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3 Vår 2023
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk
NOR-NYN Nynorsk for utenlandske studenter
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2 Høst 2023
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2 Høst 2023
NOR-U3 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 3
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NORAN104 Andrespråkslæring og -undervisning
NORAN107 Flerspråklighet i sosiolingvistisk perspektiv
NORAN204-L Andrespråkslæring- og undervisning for integrert lektorutdanning
NORAN250 Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgave
NORD100 Innføring i nordistikk
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål
NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave
NOSP257 Nordisk: Språklig fordjupingsemne B med BA-oppgave
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A
NOSP313 Nordisk: Språklig masteremne B
NOSP315 Nordisk: Språklig masteremne C
NOSP316 Nordisk: Språklig masteremne D Høst 2023
NOSPAN101 Moderne norsk
RELV224 Hinduisme
RELV236 Reformasjoner i Europa
RELV236 Reformasjoner i Europa Høst 2023
RELV324 Hinduisme
RELV336 Reformasjoner i Europa Vår 2023
SDG311 Kunnskapsformer
SDG349 Praksisopphold
SPLA100 Introduksjon til spansk og latinamerikastudium
SPLA106 Spansk kulturkunnskap
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur og kultur I
SPLA109 Latinamerikansk historie
SPLA117 Spansk språk II
SPLA118 Latinamerikansk litteratur og kultur II
SPLA207 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter
SPLA208 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
SPLA258 Fordypning i latinamerikansk litteratur og kultur med bacheloroppgave
SPLA311 Trender i moderne spansk lingvistikk: teori og metode
SPLA312 Latinamerikansk litteratur: tilnærminger og metoder
SPLA313 Stemmer i latinamerikansk historie
SPLA313L Metode i latinamerikansk historie
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA315 Spesialisering i latinamerikastudier
SPLA627 Spansk grammatikk I (nett)
SPLA628 Latinamerikansk litteratur og kultur I (nett)
SPLA629 Latinamerikansk historie (nett)
SPLA637 Spansk II
SPLA638 Latinamerikansk litteratur og kultur II (nett)
TEAT111 Eldre teaterhistorie
TEAT112 Moderne teaterhistorie Vår 2023
TEAT113 Dramaturgi i teori og praksis Høst 2023
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitenskapsteori
TEAT302 Teatervitenskap: Prosjektbeskrivelse
VIT210 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Menneske: Natur og kultur
VIT210 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Menneske: Natur og kultur
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring