Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AHKR215 Antikkens Roma
DIKULT103 Digitale sjangere: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill
DIKULT104 Datateknologi: Historie, teori og praksis
DIKULT205 Webdesign II
DIKULT251 Kritiske innfallsvinkler til teknologi og samfunn med bacheloroppgave
DIKULT301 Forskningsmetoder og utvikling av mastergradsprosjekt i digital kultur
DIKULT304 Seminaremne i digital kultur
DIKULT350 Mastergradsoppgave i digital kultur
EAS251 Bacheloroppgave i kinesisk
FRAN100 Førstesemesterstudium i fransk Vår 2023
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN123 Fransk litterær analyse Vår 2023
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni Vår 2023
FRAN204 Fordypning i fransk litteratur
FRAN205 Fordjuping i fransk grammatikk og tekstlingvistikk
FRAN254 Fordypning i fransk litteratur med bacheloroppgave
FRAN255 Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave
FRAN255L Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave for lektorutdanningen
FRAN307 Språklig særemne Vår 2023
FRAN307L Språklig særemne Vår 2023
FRAN308 Litterært særemne
FRAN308L Litterært særemne
FRAN312 Fransk litteraturvitenskap Vår 2023
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN350 Fransk mastergradsoppgave
FRAN622 Innføring i fransk litteratur
FRAN623 Fransk litterær analyse Vår 2023
FRAN624 Fransk kulturkunnskap og frankofoni Vår 2023
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750 Vår 2023
HIS114 Fordypning i eldre historie
ISL104 Islandsk språk og samfunn
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa
KUVI100 Innføring i kulturvitenskap Høst 2023
KUVI100 Innføring i kulturvitenskap
KUVI305 Forskning i praksis
KUVI305 Forskning i praksis Høst 2023
LING122 Språk og kognisjon
LING123 Språk og data
LING125 Morfologi
LING313 Metode for språklige mastergrader
NODI201 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning Vår 2023
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3 Vår 2023
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave
NORAN250 Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgave
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning
NORMAU642 Litteraturteori og metode for erfaringsbasert master i undervisning
NOSP216 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A
NOSP256 Nordisk: Språklig fordjupingsemne A med BA-oppgave
NOSP256-L Nordisk: Språklig fordjupingsemne med BA-oppgave
NOSP312 Nordisk: Språklig masteremne A
NOSP315 Nordisk: Språklig masteremne C
NOSPAN101 Moderne norsk
RELV224 Hinduisme
RELV236 Reformasjoner i Europa
RELV236 Reformasjoner i Europa Høst 2023
RELV324 Hinduisme
RELV336 Reformasjoner i Europa Vår 2023
SPLA106 Spansk kulturkunnskap
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA109 Latinamerikansk historie
SPLA314 Prosjektdesign og forskningsformidling for latinamerikastudier
SPLA315 Spesialisering i latinamerikastudier
SPLA627 Spansk grammatikk I (nett)
SPLA629 Latinamerikansk historie (nett)
TEAT112 Moderne teaterhistorie Vår 2023
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
VIT210 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Menneske: Natur og kultur
VIT210 Sentrale spørsmål i forskning og samfunn: Menneske: Natur og kultur
Logo Universitetet i Bergen

© 2023 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling