Studieprogram: MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
EXPHIL-MOSEM Examen philosophicum - seminarmodell
FARM103 Samfunnsfarmasi I
FARM110 Kjemi og energi Vår 2021
FARM130 Organisk kjemi Vår 2021
FARM131 Organisk syntese og analyse
FARM150 Biokjemi
FARM205 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis
FARM211 Farmasøytisk fysikalsk kjemi
FARM236 Legemiddelkjemi
FARM238 Farmakognosi, inklusive botanikk
FARM250 Analytisk kjemi
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2021
FARM270 Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi
FARM280 Menneskets fysiologi Høst 2021
FARM290 Farmakologi semester I
FARM293 Farmakologi II
FARM295 Galenisk farmasi
FARM301A Farmasøytisk forskningsmetodikk
FARM321 Klinisk farmasi
FARM399/05H Masteroppgave i Farmasi
MAT101 Brukerkurs i matematikk I
MEDEPI Epidemiologi
MEDSTA Medisinsk statistikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: