Emner: TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAOD-TANNP Bachelorprogram i tannpleie Fagfellevurdering - program - Høst 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAOD-TANNP Bachelorprogram i tannpleie Fagfellevurdering - program - Høst 2023

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: