Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Utdanningsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ALLV301 Litteraturvitenskapelig grunnkurs Høst 2011
DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter Vår 2011
DIKULT103 Digitale sjangere: digital kunst, elektronisk litteratur og dataspill Vår 2011
DIKULT250 Fordypning i digital kultur med bacheloroppgave Høst 2011
DIKULT302 Sentrale teorier i digital kultur Høst 2011
DIKULT304 Seminaremne i Digital kultur Vår 2011
GRE102 Gresk prosa og grammatikk Vår 2011
GRE103 Gresk: Attisk prosa Høst 2011
GRE104 Gresk: Epikk og lyrikk Høst 2011
GRE202 Gresk: Attisk drama Vår 2011
GRE203 Gresk: Stilskriving og attiske talere Høst 2011
GRE251 Gresk: Jonisk og etterklassisk prosa med bacheloroppgave Vår 2011
GRE301 Gresk tekstpensum I Vår 2011
GRE303 Gresk valgemne Høst 2011
KUN255 Arkitektur med bacheloroppgave Høst 2011
KVIK203 Litteratur, kjønn og kultur Høst 2011
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2011
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Høst 2011
NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen Høst 2011
NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen Vår 2011
NOLI211 Nordisk: Litterært fordypningsemne C Høst 2011
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2011
NOLI311 Nordisk: Litterært masteremne C Høst 2011
NOLI322 Nordisk: Litterært masteremne B Høst 2011
NORAN101-F Norsk språk som andrespråk (fjernstudium) Høst 2011
NORAN119 Språktesting og språkvurdering Høst 2011
NOSP102-F Moderne språk Høst 2011
NOSP103 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2011
NOSP103-L Nordisk: Språkhistorie og talemål for integrert lektorutdanning Høst 2011
TEAT111 Eldre teaterhistorie Høst 2011
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring