Studieprogram: PRPSYK Profesjonsstudiet i psykologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
PROPSY100 Psykologiens historie
PROPSY301B Profesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle
PROPSY301C Profesjonsforberedelse 3 -Kommunikasjon og profesjonsutøvelse
PROPSY302 Utviklingspsykologi Høst 2021
PROPSY303 Biologisk psykologi
PROPSY304 Kognitiv nevrovitenskap
PROPSY305 Kognitiv psykologi Høst 2021
PROPSY306 Klinisk nevropsykologi
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Høst 2021
PROPSY308 Personlighetspsykologi Høst 2021
PROPSY309 Sosialpsykologi Høst 2021
PROPSY310 Kultur, helse og utvikling
PROPSY311A Psykologisk kartlegging
PROPSY311B Psykologisk behandling
PROPSY311C Psykologen som leder Vår 2021
PROPSY312A Psykologisk behandling II
PROPSY312B Psykologisk behandling III
PROPSY312C Vitenskapsteoretiske perspektiv og etikk i klinisk praksis
PROPSY313 Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder
PROPSY314 Intern klinisk-psykologisk opplæring
PROPSY315 Samfunnspsykologi Høst 2021
PROPSY316 Ekstern fordypningspraksis
PROPSY317 Hovedoppgave psykologprogrammet
PROPSYMET Metode II - Kvantitativ og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap
PRPSYK100 Psykologiens historie
PRPSYK301A Profesjonsforberedende I Psykisk helse, behandling og fagetikk
PRPSYK301B Profesjonsforberedende 2 - Helse, samfunn og psykologrolle
PRPSYK314 Intern klinisk opplæring
PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi Høst 2021
PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: